TF News | กำลังจมน้ำ! ธุรกิจฟิตเนส ส่อเจ๊ง 50% วอนรัฐช่วยสินเชื่อ Soft Loan

เจ้าของ ActLife Fitness Club 1 ใน 2,500 ผู้ประกอบการจาก 5,000 ราย เผยอาจปิดกิจการจากพิษโควิด-19 หลังจากลงทุนไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท จากเดิมมีสมาชิกต่อวันมากกว่า 100 คน เหลือไม่ถึง 40 คน

Read more

Popeyes แฟรนไชส์ไก่ทอดอเมริกัน อาจปิดกิจการในเกาหลีใต้

เชื่อว่าไก่ทอดที่คนรู้จักทั่วโลก น่าจะไม่พ้น KFC หรือ Kentucky Fried Chicken แต่ตอนนี้อาจไม่ใช่แล้ว เพราะไก่ทอดสไตล์เกาหลีนั้นเป็นที่นิยมมาก จนสามารถเรียกว่า The New KFC ได้เต็มปาก Korean Fried Chicken คือ The New

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors