TF News | “อย.” พิมพ์หลักฐานใบรับรองซื้อขายกัญชา สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ปัจจุบันมีผู้สนใจใช้ส่วนต่างๆของกัญชาจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถต่อยอดกลายเป็นธุรกิจใหม่ได้ ทาง อย. จึงจัดทำระบบสั่งพิมพ์หลักฐานรับรองการ รับ-ซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าส่วนของกัญชาที่นำมาใช้ถูกต้องตามกฎหมายจริง

Read more

รวม 12 เบอร์โทรหน่วยงานหนุน SMEs ต้องเมม!

ต้องยอมรับว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีสัดส่วนกว่า 96% ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Read more

8 เทคนิคควรรู้ให้สินค้า ขอ อย. ผ่านฉลุย

หลายคนคงเป็นกังวลไม่น้อยหากบอกว่าจะต้องเริ่มทำธุรกิจแล้วต้องเดินเอกสารให้ถูกต้องเพื่อ ขอรับใบอนุญาต ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ผลิต ใบอนุญาตรับรองคุณภาพสินค้าและอาหาร คนที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ก็บอกว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆใจก็คงกล้าๆกลัวๆอยู่ไม่น้อย

Read more

รู้หรือยัง! ขั้นตอนและหลักฐานที่สำคัญ สำหรับการขอ อย.

การทำธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ เรื่องของกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามจะต้องมีกฏหมายและมีมาตรฐานของธุรกิจนั้นๆที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เข้ามาหากำไรจากการขายสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพอันจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาว

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors