Sticker LINE ชุดใหม่ “Happy People Franchise” จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

ในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนต่างเร่งรีบและแข่งขันจนบางครั้งเราลืมนึกไปว่า “ความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไร?” นิยามคำว่าความสุขของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญกว่าที่เราควรเรียนรู้คือเราจะปรับตัวให้มีความสุขในสังคมยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างไร

Read more

20 นิสัยสร้างความสุขที่คุณทำได้

ต้องยอมรับเลยว่าสำหรับยุคนี้ การมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีค่อนข้างเป็นเรื่องที่คนในสังคมให้ความสำคัญมากขึ้น แต่ทว่า การใช้ชีวิตของคนเรานั้นก็เรื่องที่บั่นทอนจิตใจชวนให้เสียสุขภาพจิตอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

Read more

5 วิธีเอาชนะความเศร้าเสียใจ

ยอมรับว่าคนเราทุกคน ต้องเคยผ่านเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่ทำให้เศร้าเสียใจมา แล้วแต่ว่าจะเศร้าเสียใจมากหรือน้อยเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า ความเศร้าเสียใจ เป็นอารมณ์ที่อยู่ติดตัวเราไปได้นานกว่าอารมณ์อื่นๆ 

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors