แค่อ่านก็พูดจีนคล่อง ท่องเที่ยวจีนได้

หนังสือ แค่อ่านก็พูดจีนคล่อง ท่องเที่ยวจีนได้ (Language Tour: Complete your own trip with simple Japanese once you’re in China)

Read more

สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide)

หนังสือ สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide) สรุปย่อวิชาสถิติ กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

Read more

เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1

หนังสือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ในเรื่องง่ายๆ ที่ต้องพบเจอ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors