7-Eleven อเมริกายกเลิกวัน 7/11 ในรอบ 20 ปี จากพิษโควิด-19

“ สเลอปี้ ” ไม่เพียงแค่เป็นที่นิยมในเมืองไทย แต่ยังรวมถึงต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ถึงขนาดมีการจัดกิจกรรมวัน Slurpee Day เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 7-Eleven กิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors