ปรับโมเดลธุรกิจยุคดิจิตอลอย่างไร ให้ยอดขายเติบโต

ความเคลื่อนไหวทางดิจิตอลเกิดขึ้นต่อเนื่อง และรวดเร็วมากขึ้นทุกปี นักการตลาดทุกวันนี้ คุ้นชินกับการใช้ Digital Marketing ส่งผลให้ Social Media กลายเป็นช่องทางปกติของการสื่อสาร พูดคุยของผู้คนไปแล้ว

Read more

กิจกรรมการพัฒนา ออกแบบแฟชั่น เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าดัน SMEs สู่ตลาดโลก ตามแผน ‘Global Reach’ เปิดเวทีพัฒนาการ ออกแบบแฟชั่น เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผลักดันไทยเป็นเมืองแฟชั่นระดับสากล

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors