TOWS Matrix Analysis ในธุรกิจแฟรนไชส์

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในขององค์กรที่ได้มาจากการ SWOT Analysis แล้วมาทำการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กัน

Read more

5 วิธีการทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร

ในการทำงานพนักงานควรจะมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในแต่ละวันของการทำงาน เพื่อที่จะได้ทำให้งานเกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

Read more

“ศาสตร์ฮวงจุ้ย” 5 วิธีเลือกทำเลอาคารพาณิชย์

ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่! ศาสตร์ฮวงจุ้ย ก็คงไม่ต่างจากเรื่องความเชื่อโชคลางของคนไทย ว่ากันตามจริง ศาสตร์ของฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ช่วยสร้างความสบายใจในเบื้องต้นและสร้างความมั่นใจเป็นกำลังใจในเบื้องต้นแก่คนที่ทำธุรกิจ และเมื่อเรามีพลังใจจากการเริ่มต้นที่เต็มเปี่ยม ก็มีแนวคิดที่จะต่อยอดธุรกิจของเราให้เติบโตไปได้อีกมาก

Read more

9 ข้อต้องรู้สู่ตลาดเมียนมา

เชื่อว่าในปี 2560 มีสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะ ขยายธุรกิจ ตัวเองไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในยุคที่เราอยู่ในสังคมยุค AEC การใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ดูจะน่าสนใจมากขึ้น

Read more

เปลี่ยน 5 ทำเลยอดแย่ เป็น ทำเลยอดเยี่ยม!

การมองหา ทำเล ค้าขายเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสำคัญเป็นดับแรกๆ แต่เราต้องไม่ลืมว่าทำเลที่ดีก็มีวันหมดอายุได้เช่นกัน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors