Basic Barista Training เทคนิคการชงกาแฟ

วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้ พร้อมพรั่งด้วยหลักสูตรสำหรับธุรกิจกาแฟ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย กับการฝึกอบรมมากกว่า 90 รุ่น และผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 2,000 คน

Read more

หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training)

อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training) โดย ผู้จัดงาน : เดอะ กาแฟ การ์เต็ล วิชาการกาแฟที่คนรักกาแฟต้องรู้ พร้อมพรั่งด้วยหลักสูตรหลักสำหรับธุรกิจกาแฟ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors