เปิดตลาดประชารัฐ นครนายก

ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครนายก (คนกลาง) พร้อมด้วยคุณนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (คนที่สามจากซ้าย) คุณปวีณกร พันโยธา ผู้อำนวยการเขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน (คนที่สามจากขวา)

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors