พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี ( THE BEST SPEECH )

หนังสือ พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี ( THE BEST SPEECH ) ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูด ที่ไม่ได้แค่พูดได้ หรือพูดเก่ง แต่เป็นคนพูดเป็น และพูดดี เลิกประหม่า เลิกตื่นเต้น เปลี่ยนเป็นกล้าเวลาพูด  เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับการพูดเล่มอื่นๆ เพราะตอบโจทย์สำคัญเกี่ยวกับการพูด

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors