KFC แตกไลน์ทำแบรนด์เสื้อผ้า สไตล์ “finger lickin”

ทำธุรกิจ ต้องห้ามหยุดนิ่ง เมื่อใดที่เราหยุดนั่นหมายถึงโอกาสที่จะถูกแซงจากคู่แข่งจำนวนมาก และไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

Read more

พลัง การตลาด แบบ บอกต่อ ของ SMEs งบน้อย

ภาวะเศรษฐกิจ การตลาด ที่หลายคนกำลังอยู่ในช่วงกินไม่เข้าคายไม่ออก ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างต้องพยายามหาวิธีการที่จะลดต้นทุนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors