ขายห่อหมกปลาช่อน

เงินลงทุน ประมาณ 1,500 บาท  ซื้ออุปกรณ์ เช่น เตา ลังถึง หม้อ ไม้พาย กระจาด  ทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ซื้อวัสดุ ประมาณ 500 บาท

Read more

สูตรการทำ น้ำพริกแกงเผ็ด

เงินลงทุน ประมาณ 15,000 บาท ซื้ออุปกรณ์ เช่น เครื่องบด กะละมัง ทัพพี ฯลฯ (ซื้อครั้งแรก) ซื้อส่วนผสม เช่น พริก ข่า หอม ตะไคร้ ฯลฯ (ส่วนผสมนี้ประมาณ 2,000

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors