“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจ ร้อยล้าน มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแรงบันดาลใจ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับคุณเอ-ธนกฤต ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด จากลูกชาวนาฝ่าฟันอุปสรรคผันตัวเองกลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่ม ร้อยล้าน

Read more

3 แนวคิดเพื่อพัฒนาตัวเองจากคำสอนของพ่อหลวง

หลักปรัชญา ในโลกนี้จะเป็นเพียงแค่ความคิดและเป็นเพียงแค่ทฤษฏีหากคำพูดคำสอนเหล่านั้นไม่ได้นำมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก เราอาจจะเคลิ้มกับแนวคิดระดับโลก

Read more

15 ข้อคิดจากหลักการทรงงานของในหลวง

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยได้เห็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรา ทรงงานหนัก ก้าวพระบาททั่วพื้นแผ่นดินไทย เพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ มาตลอดพระชนม์ชีพ รวมถึงมีพระราชดำรัส ถึงพวกเราชาวไทยทุกคน อย่าได้ละเลยหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศเสมอมา

Read more

The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย” และเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors