6 อาชีพ ที่จะตกงานในอีก 6 ปีข้างหน้า

สถานการณ์ตอนนี้หลายคน “ตกงาน” หลายคน “ว่างงาน” และ “ไม่มีงานทำ” คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น เพราะCOVID 19 ระบาดหรือเป็นเพราะว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น คำตอบคือ “ทั้ง 2 อย่าง” หากจำกันได้ในยุคก่อนที่ COVID-19 จะระบาด

Read more

20 งานที่จะหายไปในปี 2020

จากการที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความเจริญก้าวหน้า บางครั้งได้ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อีกมากมาย ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพเก่าแก่หรือดั้งเดิมจำนวนไม่น้อย ที่ความต้องการลดน้อยถอยลง และในอนาคตอาจจะไม่มีคนทำอาชีพหรืองานเหล่านั้นอีกก็เป็นได้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors