TF News | CP มองการณ์ไกล ซื้อหุ้นบริษัทผลิตวัคซีน โควิด-19 ของจีน

ซีพีทุ่มเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นบริษัท Sinovac Biotech 15.03% ผลิตวัคซีน Covid-19 ข่าวดีคือ วัคซีนล็อตแรกจะมาถึงประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้!

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors