TF News | กำลังจมน้ำ! ธุรกิจฟิตเนส ส่อเจ๊ง 50% วอนรัฐช่วยสินเชื่อ Soft Loan

เจ้าของ ActLife Fitness Club 1 ใน 2,500 ผู้ประกอบการจาก 5,000 ราย เผยอาจปิดกิจการจากพิษโควิด-19 หลังจากลงทุนไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท จากเดิมมีสมาชิกต่อวันมากกว่า 100 คน เหลือไม่ถึง 40 คน

Read more

วิธีทำธุรกิจฟิตเนสให้ปัง!เทคนิคดีจากทั่วโลก

วิธีทำธุรกิจฟิตเนสให้ปัง!เทคนิคดีจากทั่วโลก  จากข้อมูลระบุว่าตลาดฟิตเนสในเมืองไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ขณะที่ผู้ใช้บริการหรือจำนวนสมาชิกของยิมต่างๆนี้มีไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากรที่มี นั้นหมายถึงโอกาสในการเติบโตของฟิตเนสในเมืองไทยยังมีอีกมาก

Read more

รวม 10 ธุรกิจมาแรง ปี 2018

คาดการณ์กันว่าในปี 2561 เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัวประมาณ 3.6% ซึ่งถือว่าสูงกว่าในปี 2560 เล็กน้อย ปัจจัยสำคัญนั้นคือภาคการส่งออกที่จะขยายตัวได้ถึง 7% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องดูปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือทิศทางการเมืองรวมถึงสถานการณ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งหลายด้วย

Read more

12 ธุรกิจทำแล้วเตรียมรอรับความสำเร็จได้เลย

ปัจจุบันมีอาชีพหรือธุรกิจอยู่มากมาย ที่มองแล้วมี แนวโน้มการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ถ้าลงมือทำแล้วพร้อมที่จะประสบความสำเร็จ มีตลาดรองรับอย่างแน่นอน แต่หากจะถามว่าคุณว่า พร้อมหรือยังที่จะทำการค้นหาอาชีพในฝันของคุณ เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพื่อความสำเร็จของตัวคุณเอง ถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจไหนทำแล้วรุ่ง ทำแล้วรวย ทำแล้วสำเร็จ 

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors