4 เทรนด์ที่จะมาเปลี่ยนโลกในปี 2019

หลายคนมองว่าแนวโน้ม เทคโนโลยี ในปี 2019 ได้ชี้ถึงพื้นฐานของแนวโน้มอุตสาหกรรม ที่จะมากำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปีหน้า ได้แก่ ประสบการณ์ของลูกค้า ความปลอดภัยระบบออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัล

Read more

DEPA ร่วมกับสถาบันการเงินพันธมิตร ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา ” พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุค SME 4.0 ” เพื่อช่วยผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมมือกับกสิกร หนุน เทคโนโลยีและนวัตกรมให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุค SME 4.0

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors