10 Passive Income ทำเงินได้ในปี 2020

พูดถึง Passive income น่าจะเป็นคำที่หลายคนรู้จักอย่างดี และหลายคนก็อยากลงทุนแบบ Passive income ที่ว่านี้ จุดเด่นของ Passive income คือสามารถสร้างรายได้แม้ขณะที่เราไม่ได้ทำงาน

Read more

10 Passive Income ทำเงินแม้นอนอยู่บ้าน

ยุคที่ดอกเบี้ยไม่เฟื่องฟู การมีเงินฝากธนาคารไม่ได้ทำให้มีรายได้งอกเงยเพิ่มขึ้นมากนัก ด้วยเหตุนี้กระแสของ Passive Income หรือการใช้เงินทำงานจึงเป็นที่สนใจมากขึ้น

Read more

รวม 10 Passive Income ทำเงินได้ทันที!

คำว่า Passive income นั้นหมายถึง การที่เราสามารถ มีรายได้ ในขณะที่เราอยู่เฉยๆ แบบไม่ต้องไปนั่งทำงาน แต่ก็มีเงินไหลผ่านเข้ามาในระบบธุรกิจ ซึ่งถ้าแปลศัพท์แยกตามตัว Passive แปลว่า เอยู่เฉยๆ ส่วนคำว่า income แปลว่า รายได้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors