TF News | “แมคโดนัลด์” ในสหรัฐฯ แจกฟรี!! iphone ดึงดูดคนสมัครงาน

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในร้านอาหาร แฟรนไชส์ร้าน McDonald’s ในเมือง Altamont รัฐ Illinois สหรัฐฯ คิดวิธีดึงดูดให้คนสมัครงาน แจกโทรศัพท์ iphone ฟรี! เมื่อทำงานครบ 6 เดือน และต้องมีคุณสมบัติตามบริษัทกำหนด

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors