TF News | พิษโควิด! ดันหนี้เสีย SMEs พุ่ง 2.29 แสนล้านบาท

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เผยจากการระบาดโควิดในรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบตัวเลขการแจ้งหนี้เสีย (NPL) ของเอสเอ็มอี คิดเป็นสัดส้วน 6% ของสินเชื่อ 3.5 ล้านล้านบาท หรือเป็นหนี้เสีย 2.29 แสนล้านบาท

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors