ชิมช้อปใช้ เฟส2 ร้านค้าได้อะไร

ชิมช้อปใช้ เฟส 2 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! แค่เพียงวันแรก (24 ตุลาคม 2562) ก็มีคนมาลงทะเบียนกันอย่างคึกคัก สถิติบันทึกไว้ว่าในรอบแรกของวันแรกที่เปิดลงทะเบียนเต็มโควต้า 500,000 คนตั้งแต่เวลา 07.19 น.

Read more

ชิมช้อปใช้ ใช้ยังไงถึงได้ผล!

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังที่ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง

Read more

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้! มาตรการกระตุ้นการลงทุนและการท่องเที่ยวในไทย

หลาย ๆ ท่านคงจะทราบกันดีว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมีการชะลอตัว ความผันผวนในเศรษฐกิจโลกค่อนข้างสูง ซึ่งก็ส่งผลกระทบถึงบริษัทรายใหญ่ รายย่อย ซึ่งแน่นอนว่าทุก ๆ คนที่ทำธุรกิจอยู่ขณะนี้ต้องปรับตัวเพื่อให้รับมือกับความผันผวนดังกล่าวให้ได้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors