TF News | แฟรนไชส์ McDonald´s นำร่อง! รับชำระเงิน Bitcoin ในเอลซัลวาดอร์

Bitcoin กลายเป็นเงินถูกกฎหมายในเอลซัลวาดอร์ สามารถใช้จ่ายที่ร้านแฟรนไชส์ McDonald´s ทั้ง 19 แห่งในประเทศขณะที่ Starbucks และ Pizza Hut กำลังขยายบริการชำระเงินด้วย Bitcoin เช่นกัน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors