“ค้นหาจุดแข็ง StrengthsFinder” เพื่อความสำเร็จในชีวิต

มนุษย์ทุกคนมีจุดเด่น คำว่าจุดเด่นบางทีมันก็คือ “จุดแข็ง” คำว่าจุดแข็งคือสิ่งที่เรามี เราทำได้ดีที่สุด ดังนั้นจุดแข็งของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน บางคนโดดเด่นเรื่องทักษะด้านกีฬา ดนตรี มีความสามารถร้อง เล่น เต้น แต่บางคนไม่ได้มีความสามารถเหล่านี้แต่เขาก็มีจุดแข็ง

Read more

6 วิธีค้นหาตัวเองว่าควรเลือกเรียนอะไรดี

การเริ่มต้นที่ดี ทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหลายคนกลับเลือกไม่ถูกว่าชีวิตนี้ควรจะเดินไปทางไหนดี การศึกษาในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางให้เราได้เลือกศึกษา

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors