คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 1 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 1 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน

Read more

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 4 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน – สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป. 4 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน

Read more

คู่มือเรียน – เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.5 ฉบับ สมบูรณ์

หนังสือ คู่มือเรียน-เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.5 ฉบับ สมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน

Read more

สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ยาก

หนังสือ สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ยาก (Easy Guide: Statistic for Research) เครื่องมือมหัศจรรย์สำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ เรียนรู้แบบง่ายๆ นำไปใช้แบบไม่ยาก

Read more

เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หนังสือ เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ บทคัดย่อเตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนเตรียมทหารดียังไง..

Read more

Essential English แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องรู้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย

Essential English แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องรู้สำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย เป็นหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษซึ่งมีความจำเป็นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาอัดแน่นตามการสอนในระดับอุดมศึกษา

Read more

เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต 3in1 ฉบับจำลองสอบจริง

หนังสือ เตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต 3in1 ฉบับจำลองสอบจริง เตรียมไอคิวให้น้องฉลาดคิด เตรียมเข้าสาธิตง่ายๆ ด้วยฝีมือพ่อแม่, ท้าชนทุกสนามสอบอย่างมั่นใจ ตะลุยข้อสอบแบบง่ายๆ 3 in 1 กลมกล่อมไปด้วยแนวข้อสอบ เฉลย พร้อมคู่มือพ่อแม่ที่ควรรู้ เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้พลาด!!!

Read more

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหนังสือเล่มนี้นั้น

Read more

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือเรียน คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.2 ฉบับสมบูรณ์ สำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชองกระทรวงศึกษาธิการโดยมีโครงสร้างเนื้อหาตามที่สำนักพิมพ์กำหนดเนื้อหาในเล่มมีความทันสมัย

Read more

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

หนังสือ เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 คู่มือเรียน-สอบฉบับสมบูรณ์อัดแน่นด้วยเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบและเรียน ผ่านการจัดรูปเล่มที่สวยงามน่ารักที่สุด สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในระดับประถมศึกษานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Read more

สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลัก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

Read more

ติวเข้ม GAT ภาษาอังกฤษ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

หนังสือ ติวเข้ม GAT ภาษาอังกฤษ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน  เจาะแนวข้อสอบเพื่อพิชิตคะแนน เก็งข้อสอบ พร้อมเฉลย Speaking ข้อสอบในส่วน Speaking จะประกอบไปด้วย short conversation และ long

Read more

สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือ สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือ ชีววิทยา ในระดับมัธยมตอนปลายนี้แม้จะเป็นขั้นพื้นฐานแต่ก็มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมไปถึงเซลล์วิทยา อนุกรมวิธาน โภชนาการ ประชากรศาสตร์ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พฤติกรรม พันธุศาสตร์และอื่น ๆ

Read more

สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide)

หนังสือ สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide) สรุปย่อวิชาสถิติ กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

Read more

เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1

หนังสือ เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ประถม 1 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ในเรื่องง่ายๆ ที่ต้องพบเจอ

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors