ทำไม คนเก่ง8คน ถึงทำ ผลงาน สู้ คนธรรมดา3คน ไม่ได้

เรื่องของธุรกิจว่ากันว่าความได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทุน กลยุทธ์ หรือเทคโนโลยี แต่ขึ้นอยู่กับ ผลงาน การทำงานที่เป็น “ทีม” แต่ทั้งนี้คำว่า “ทีมที่แข็งแกร่ง” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะนี่คือการรวมตัวกันของมนุษย์ที่ส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติมากมายนั่นเอง

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors