TF News | แฟรนไชส์ซีรายใหญ่ “เบอร์เกอร์คิง” เล็งขายหุ้นในจีน

TAB Food Investments แฟรนไชส์ซี “เบอร์เกอร์คิง” รายใหญ่ที่สุดของ Restaurant Brands International ในจีน เล็งขายหุ้น 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน TFB บริหารร้านเบอร์เกอร์คิงกว่า 1,200 สาขา

Read more

TF News | แฟรนไชส์ซีรายใหญ่ ” เบอร์เกอร์คิง ” เล็งขายหุ้นในจีน

TAB Food Investments แฟรนไชส์ซี ” เบอร์เกอร์คิง ” รายใหญ่สุดของ Restaurant Brands International ในจีน เล็งขายหุ้น 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หลังถูกเลื่อนตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors