Cross-Border ความร่วมมือการค้าออนไลน์ไทย-มาเลย์เกิดขึ้นแล้ว

จากที่เคยบอกไปครับเรื่องของการรับมือสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศที่ยกทัพเข้ามาบุกบ้านเรา วิธีหนึ่งที่เราจะรับมือได้ก็คือการพยายามส่งสินค้าของเราออกไปนอกประเทศผ่านช่องทางออนไลน์หรือมาร์เก็ตเพลสของต่างประเทศด้วยเช่นกัน วันนี้ผมและ TARAD.com รวมถึง Startup ของไทยอีกสองบริษัทก็ได้ลงมือทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้แล้ว

Read more

อีคอมเมิร์ซ บูม ดันโลจิสติกส์โต! ตลาดนี้ยังแบ่งกันกินได้อีกเยอะ

การเติบโตของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ  ได้ส่งผลให้รูปแบบการขนส่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเน้นไปที่บริการการขนส่งแบบด่วน โดยมีบริษัทขนส่งต่างชาติเข้ามาให้บริการมากขึ้น โดยวิธีการเข้ามาลงทุนในไทย ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบการร่วมทุน และการเข้ามาเปิดสาขาในไทย 

Read more

หลักสูตรการจัดส่งและกระจายสินค้า Logistic and Transportation

วัตถุประสงค์ เรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้

Read more

หลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย HZ Shipment

เนื่องด้วยประเทศไทยได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้สารเคมีและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มีปัญหาจากอุบัติเหตุภัย ซึ่งเกิดจากการขนส่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมตามมา

Read more

หลักสูตร การส่งออก (Export-Freight Forwarder)

หลักสูตร การส่งออก วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ

Read more

หลักสูตรการขนส่งระหว่างประเทศ (International fright forwarding)

วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก

Read more

หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ ( International fright forwarding )

อบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ ( International fright forwarding ) โดย ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน แนวทางและเทคนิคปฏบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors