5 ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพเงินล้าน

ปัจจุบัน ทักษะด้านการพูด และการนำเสนอ เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นกับทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรหรือโค้ช เพราะจริงๆ แล้วคนที่จะเป็นโค้ชหรือวิทยากร

Read more

โค้ชสิริลักษณ์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ “กูรูผู้ปลุกยักษ์” ติดไฟชีวิตคนนับล้านให้ลุกโชน

กำลังใจใครว่าไม่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน พนักงานออฟฟิศ หรือว่านักธุรกิจต่างก็ต้องการกำลังใจที่แตกต่างกันไป ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจแย่คนยิ่งต้องการกำลังใจมากขึ้น

Read more

5 เทคนิคการพูด ให้ลูกค้าซื้อ

เชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายทุกคน เคยเจอกับปัญหาขายของแล้ว ลูกค้าไม่ซื้อ หรือลูกค้าไม่แวะถาม แวะชมสินค้าเลย ตรงนี้ถือว่าสร้างความหนักใจให้กับพ่อค้าแม่ขายอยู่ไม่น้อย

Read more

พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี ( THE BEST SPEECH )

หนังสือ พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี ( THE BEST SPEECH ) ประตูบานแรกสู่การเป็นนักพูด ที่ไม่ได้แค่พูดได้ หรือพูดเก่ง แต่เป็นคนพูดเป็น และพูดดี เลิกประหม่า เลิกตื่นเต้น เปลี่ยนเป็นกล้าเวลาพูด  เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับการพูดเล่มอื่นๆ เพราะตอบโจทย์สำคัญเกี่ยวกับการพูด

Read more

กลยุทธ์ พูดต่อหน้าคน มั่นใจ จับใจ โดนใจ (Butterflies and Sweaty Palms)

หนังสือ กลยุทธ์ พูดต่อหน้าคน มั่นใจ จับใจ โดนใจ (Butterflies and Sweaty Palms) 25 เทคนิคสำหรับการพูดและนำเสนอวิธีสลายความกลัว ทำตัวให้โดดเด่น เล่นกับผู้ฟังเป็นเค้นศักยภาพนักพูดในตัวเราคุณคือคนที่มือสั่นและสมองว่างเปล่าตอนที่ต้องไปนำเสนอ หรือพูดอะไรที่หน้าชั้น หน้าห้องประชุม และหน้าเวทีหรือเปล่า

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors