International fright forwarding การขนส่งระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งนำเข้าและส่งออก

Read more

หลักสูตรการขนส่งระหว่างประเทศ (International fright forwarding)

วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก

Read more

อบรม การขนส่งระหว่างประเทศ (International fright forwarding)

วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก

Read more

แนวทางและเทคนิคปฏบัติ การขนส่งระหว่างประเทศ (Export-Freight Forwarder)

อบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Export-Freight Forwarder) โดย ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน แนวทางและเทคนิคปฏบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors