5 แรงผลักดันธุรกิจให้โต จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

แรงผลักดัน พื้นฐาน 5 ประการจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการทำกำไรให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการที่อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจ

และบริหารธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ต้องศึกษาดูว่า แรงผลักดัน ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้มีอะไรบ้าง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้ทราบครับ

1.อุปสรรคจากคู่แข่งขันรายใหม่

แรงผลักดัน

คู่แข่งขันรายใหม่ในอุตสาหกรรมจะเป็นอุปสรรคทางการค้าต่อธุรกิจเดิม ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด ปริมาณการผลิต ความรุนแรงและความซับซ้อนในการแข่งขัน ซึ่งมักจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจที่ดำเนินการ ดังนั้น ธุรกิจเดิมที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะต้องพยายามสร้างอุปสรรคต่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำตลาด ราคา ปริมาณการผลิต หากในตลาดมีสิ่งกีดขวางมากคู่แข่งขันรายใหม่ก็จะเข้ามาในตลาดได้ยาก

2.อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์

33

ซัพพลายเออร์เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะซัพพลายเออร์อาจคิดราคาสินค้าและวัตถุดิบแพง หรือลดคุณภาพหรือลดปริมาณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต หรือทำให้กระบวนการผลิตล่าช้ากว่ากำหนด โดยซัพพลายเออร์จะมีอำนาจการต่อรองผู้ซื้อ จากกรณีผู้สั่งซื้อสินค้าในปริมาณไม่มาก ซัพพลายเออร์มีจำนวนน้อยราย สินค้าและวัตถุดิบมีลักษณะพิเศษ และระยะเวลาจำกัดไม่สามารถหาปัจจัยการผลิตอื่นทดแทนได้

3.อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ

31

ผู้ซื้อจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ หากผู้ซื้อมีทางเลือกของสินค้าที่ทดแทนกันได้มากเท่าใด อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อจะส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจ เพราะการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบรายได้และกำไรให้กับธุรกิจ การที่ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ ผู้ซื้อเป็นลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อในปริมาณมาก และมีสัดส่วนการซื้อสูงกว่าลูกค้ารายอื่น มีผู้ขายหลายรายทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการซื้อสินค้า สินค้าที่ซื้อมีความสำคัญต่อการผลิตของผู้ซื้อน้อย

4.อุปสรรคจากสินค้าทดแทน

32

สินค้าทดแทนมีความแตกต่างจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน หมายความว่าราคาของสินค้าหนึ่งสูงขึ้น เป็นต้นเหตุให้ปริมาณความต้องการซื้ออีกสินค้าหนึ่งสูงขึ้นในสัดส่วนที่มาก สินค้าทดแทนกันสามารถวัดได้จากทางเลือกที่ลูกค้ามีในการซื้อสินค้าหรือบริการ การมีสินค้าทดแทนมากเท่าใดจะทำให้ผลกำไรลดลง เพราะผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าทดแทนได้

5.ระดับการแข่งขันระหว่างคู่แข่ง

30

มีธุรกิจจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จะมีระดับของการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของกิจการใดกิจการหนึ่งจะส่งผลต่อคู่แข่งขันเสมอ การแข่งขันโดยทั่วไปของธุรกิจจะมีการแข่งขันในด้านราคา ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันของธุรกิจ ก็คือ จำนวนของคู่แข่งขัน ลักษณะความแตกต่างหรือความเหมือนของสินค้า อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนความยากง่ายในการเข้าและออกจากอุตสาหกรรม ล้วนส่งผลกระทบต่อความรุนแรงและความซับซ้อนในการแข่งขัน

นั่นคือ 5 แรงผลักดันธุรกิจให้โต จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการทำกำไรของธุรกิจของคุณ หากสามารถสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันได้ดีกว่าคู่แข่ง


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

SMEs Tips

  1. อุปสรรคจากคู่แข่งขันรายใหม่
  2. อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์
  3. อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ
  4. อุปสรรคจากสินค้าทดแทน
  5. ระดับการแข่งขันระหว่างคู่แข่ง

อ้างอิงจาก https://bit.ly/30AMFXW

[Total: 1    Average: 5/5]
5 แรงผลักดันธุรกิจให้โต จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors