4 เคล็ดลับง่ายๆ SMEs บริหารเงินสดให้เติบโต

ว่ากันว่าใน การทำธุรกิจ นั้น “เงินสด” เปรียบเสมือนออกซิเจนที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ มีการเติบโตและเจริญรุ่งเรือง รวมถึงยังเป็นตัวชี้วัดในเบื้องต้นของความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เรียกได้ว่า ถ้าธุรกิจขาดยอดขายและกำไร ก็สามารถอยู่รอดได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ถ้าธุรกิจขาดเงินสดก็จะอยู่ไม่ได้เลย

ดังนั้น การทำธุรกิจต้องรู้จัก “การบริหารเงินสด” ที่ดี ว่าควรทำอย่างไร เนื่องจากเงินสดเปรียบเสมือนเส้นเลือด ที่ช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจ และการจะพิจารณาว่าผู้ประกอบการ SMEs รายไหน จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

สามารถวัดได้จากการบริหารเงินที่หมุนเวียนเข้าออก หรือที่เราเรียกว่า “กระแสเงินสด” ผู้ประกอบการจะต้องมีความใส่ใจ และเรียนรู้การบริหารเงินสด ให้มีความเหมาะสมกับกิจการของตัวเอง ไม่มากไปหรือน้อยไป จนนำไปสู่ภาวะวิกฤต

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะพาคุณไปศึกษาและเรียนรู้พร้อมๆ กันว่า เคล็ดลับการบริหารเงินสด ที่จะช่วยให้ธุรกิจ SMEs อยู่รอดได้ และมีการเติบโตอย่างมั่นคง มีอะไรบ้าง

1.ต้องรู้จักรักษาสภาพคล่อง

การทำธุรกิจ

ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการประสบความสำเร็จ อันดับแรกต้องใส่ใจในเรื่องของการวางระบบบัญชีก่อน เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้กับการบริหารเงินสด หรือบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจให้เหมาะสม เมื่อรู้ว่าสภาพคล่องเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการจะต้องบริหารรายรับให้เพียงพอกับรายจ่าย หรือมีเงินเพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องหมั่นตรวจสอบ วงจรรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ เทอมของการใช้เงิน วันที่ได้รับเงิน และวันที่ต้องชำระเงิน ซึ่งที่ต้องจัดการให้สอดคล้องกัน เพราะถ้าสภาพคล่องมีปัญหาจะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้

2.ต้องถือเงินสดให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจ

io2

ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะถ้าผู้ประกอบการถือเงินสดน้อยเกินไปก็จะติดขัด ถือเงินสดมากไป ก็เสียโอกาสนำเงินไปหาประโยชน์ให้งอกเงยในด้านอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าถือเงินสดน้อยเกินไป หากต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจำนวนที่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าในเดือนนั้นๆ หากไม่มีเงินสดหรือเครดิต ก็ไม่สามารถหาวัตถุดิบมาผลิตสินค้าเพิ่มเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ นั่นก็จะทำให้คุณเสียโอกาสทำเงินและสร้างรายได้เข้าบริษัท ดังนั้น ต้องหมุนเงินสดให้เหมาะกับธุรกิจ

3.หาเงินทุนมาเติมส่วนที่ขาด

io3

ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า “กระแสเงินสด” มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจอยู่รอด ถ้ากระแสเงินสดขาดหายไป ก็จะทำให้ธุรกิจหยุดหายใจ ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้

ดังนั้น หาก SMEs ไม่มีเงินสดหมุนเวียนจริงๆ ก็จำเป็นจะต้องหาเงินทุนใหม่จากแหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะการกู้ยืม ซึ่งการกู้ยืมแต่ละครั้ง ก็ควรประเมินภาระดอกเบี้ย ที่จะตามมาในอนาคตด้วย

4.ประเมินความเสี่ยง และสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

io4

เป็นอีกเคล็ดลับที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SMEs หากต้องการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จลัเติบโตในระยะยาว เพราะธุรกิจมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ทั้งในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ ยอดขาย หรืออุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ

ดังนั้น วิธีการประเมินสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเตรียมเงินทุนสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน จะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้

ทั้งหมดเป็นเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับการบริหารเงินสด และสภาพคล่องของ SMEs หากธุรกิจไหน รู้จักการวางแผนการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้ว ก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ครับ


SMEs Tips

  1. ต้องรู้จักรักษาสภาพคล่อง
  2. ต้องถือเงินสดให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจ
  3. หาเงินทุนมาเติมส่วนที่ขาด
  4. ประเมินความเสี่ยง และสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
[Total: 0    Average: 0/5]

aseanecon.montri

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors