4 ปัจจัยควรซื้อแฟรนไชส์ดีกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง

หลายคนมองว่า การลงทุนควักเงินในกระเป๋าของตัวเอง ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จมาประกอบธุรกิจ ล้วนแต่มีเหตุผลที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้านายของตัวเอง ไม่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใคร มีความเป็นอิสรเสรี มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจก็มีสูง 

จึงไม่ใช้เรื่องแปลก ที่ในยุคนี้คนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ได้หันมาลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จกันมากขึ้น เพราะความพิเศษของแฟรนไชส์ คือ ความร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ขอนำเสนอ 4 ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ หันมาเลือกลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Entrepreneur.com มาดูพร้อมๆ กันเลยว่า จะมีเหตุผลสำคัญอะไรบ้าง ที่ทำให้เราต้องเลือกลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ แทนการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเอง

1.ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างดำเนินธุรกิจ

ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

ระบบของแฟรนไชส์เป็นการสร้างความร่วมมือของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี นอกจากจะใช้แบรนด์ร่วมกัน แฟรนไชส์ซอร์ยังให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี เพื่อสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์เดียวกันให้มีการเจริญเติบโต โดยเจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์ จะให้ความช่วยเหลือผู้แฟรนไชส์ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การดำเนินการขั้นต้น บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ จะมีพนักงานประจำคอยให้คำปรึกษาเรื่องการดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับนักธุรกิจมือใหม่ มีการอบรมขั้นตอนการทำงานจนกระทั่งเปิดร้านได้ จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาเพียงลำพัง อีกทั้ง ถ้าเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์มีการทำการตลาดที่ดีก็จะช่วยทุ่นแรงในการโปรโมทกิจการของเราได้อีกมาก
  • การตลาด บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์จะจัดเตรียมที่ปรึกษาทางการตลาดไว้ให้ โดยที่ปรึกษาทางการตลาดจะจัดหาเครื่องมือ หรือกลวิธีดึงดูด รับมือลูกค้าในแบบต่างๆ ให้เรา วิธีเหล่านั้นได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ที่ปรึกษายังช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายขั้นเริ่มต้น และช่วยพัฒนาแผนการตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ
  • การหาทำเลที่ตั้ง แฟรนไชส์ส่วนใหญ่มักมีคู่มือ และที่ปรึกษาคอยช่วยเราหาทำเล เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจและช่วยต่อรองราคาค่าที่ให้ ทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
  • การก่อสร้างออกแบบตกแต่ง บริษัทเจ้าของแฟรนไชส์ยังช่วยเหลือ เรื่องการออกแบบร้าน หรืออาคารที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และงบประมาณภายใต้รูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งยังเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ให้กับเราด้วย รวมไปถึงออกความคิดเรื่องการใช้สาธารณูปโภคที่เรามีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจใหม่
  • การเงิน บางบริษัทแฟรนไชส์ยังช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการเจรจากับแหล่งเงินกู้ เพราะการขอกู้ในนามบริษัท หรือในนามกลุ่มใหญ่ๆ จะช่วยให้ได้รับอนุมัติได้ง่ายกว่าการขอกู้เป็นรายบุคคล
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแฟรนไชส์ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ (Royalty Fee) เป็นรายเดือน 2 หรือ 3 เดือนตามแต่ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมอาจหมายรวมถึงการที่เจ้าของแฟรนไชส์ จะทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับเราด้วย และหากเจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์มีการทำการตลาดที่ดี ก็จะช่วยโปรโมทธุรกิจเราได้เยอะ

2.โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูง

ll20

ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการซื้อแฟรนไชส์เลยก็ได้ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้ว อีกทั้งมีเทคนิค มีกระบวนการ มีระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อซื้อมาแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมาก

อีกทั้ง ยังเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากตลาดและผู้บริโภคมาก่อนแล้ว เงินทุนที่ใช้ลงทุนในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ก็เป็นจำนวนที่แน่นอน มีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า มีค่าตกแต่งร้าน ค่าการตลาดรายเดือน (บางแบรนด์ก็ไม่เรียกเก็บ)

แตกต่างจาการเริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตัวเอง ที่มักใช้เงินเกินงบประมาณที่วางแผนเอาไว้เสมอ แม้ว่าการทำธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิในการบริหาร รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนไม่น้อย

แต่ก็อาจดีกว่าการที่เราต้องไปหมดเงินไปกับข้อผิดพลาดต่างๆ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยต้นเอง ซึ่งนอกจากจะเสียเงินจำนวนมากแล้ว บางครั้งยังเสียความรู้สึก และความตั้งใจด้วย หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาครับ

3.ความเป็นอิสรภาพ

ll22

การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความเป็นอิสรเสรีให้กับการดำเนินชีวิตของตัวเอง เพราะไม่ต้องเข้าออฟฟิศให้ตรงเวลา ต้องรอรับคำสั่งจากเจ้านาย พอทำไม่ได้ตามเป้าหมายก็โดนตำหริติเตียนบ้าง

ดังนั้น การเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นธุรกิจที่อยู่ในความสนใจของตลาด และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก นอกจากจะช่วยให้คุณเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น คุณยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ซื้อมา เพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาคืนทุนมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งธุรกิจ

อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการบริหารเวลา จะเปิดร้านหรือไม่เปิดร้าน จ้างคนอื่นทำแทนก็ได้ ไม่ต้องกังวลในเรื่องยอดขายมากนัก ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะได้ตามเป้าหรือไม่ เพราะเป็นธุรกิจของคุณเอง

4.รายได้และความสุขกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ

ll21

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ แบรนด์เป็นที่รู้จัก สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในวงกว้าง จะทำให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจมีความสุขกับการได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ และมีความสุขกับรายได้ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราควรซื้อ ต้องเป็นธุรกิจหรือกิจการที่ตลาดหรือผู้บริโภคนิยม เช่น หากใครได้เป็นเจ้าของ 7-11 KFC ก็น่าจะมีความสุขกับธุรกิจอย่างแน่นอน เพียงแต่นั่งรอวันเวลาคืนทุน และประสบความสำเร็จในระยะยาวเท่านั้น

ผู้เลือกซื้อแฟรนไชส์ส่วนมาก มักเลือกจากชื่อเสียงและความสำเร็จของแบรนด์ที่ต้องการจะเป็นผู้รับสิทธิ์ (Franchisee) ด้วยเพราะเครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับสิทธิ์ได้มาถือเป็นเครื่องรับประกันความน่าเชื่อถือ คุณภาพ มาตรฐาน และความพอใจที่ผู้บริโภคทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้ว

ทำให้ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียเวลาสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ไม่ต้องลงทุนทำการตลาดใหม่แต่ต้น ซึ่งไม่เหมือนการสร้างแบรนด์เอง ที่อาจต้องใช้เวลาหลายต่อหลายปี กว่าจะเป็นที่รู้จัก

ll24

ได้เห็นแล้ว 4 ปัจจัยที่ทำให้คุณต้องเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาประกอบธุรกิจ มีอะไรบ้าง ใครที่อยากมีรายได้ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ก็ลองมองธุรกิจแฟรนไชส์ดีๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เลือกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ แล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความสุข ไม่ต้องเสี่ยงและเหนื่อยในการสร้างธุรกิจให้ติดตลาดด้วยตัวเอง

ใครที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้ามาดูแบรนด์แฟรนไชส์ หลากหลายประเภท แยกเป็นหมวดหมู่ธุรกิจ เป็นแฟรนไชส์ที่กำลังนิยม ได้ที่ goo.gl/dFNExn


Franchise Tips

  1. ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างดำเนินธุรกิจ
  2. โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจสูง
  3. ความเป็นอิสรภาพ
  4. รายได้และความสุขกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จ

อ้างอิงข้อมูลจาก goo.gl/MbBekO

[Total: 1    Average: 5/5]
4 ปัจจัยควรซื้อแฟรนไชส์ดีกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง written by aseanecon.montri average rating 5/5 - 1 user ratings

aseanecon.montri

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors