3 ปัจจัยหลักธุรกิจแฟรนไชส์

หลายคนอาจรู้อยู่แล้วว่า แฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจ ที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้พัฒนาวิธีการและรูปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ด้วยระยะเวลาแล้วว่า ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และการจัดการธุรกิจในระดับหนึ่ง

และได้มีการถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ ตามวิธีการและรูปแบบดังกล่าว พร้อมกับตัวสินค้าหรือบริการ ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า บริการอันหนึ่งอันใด โดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ในข้างต้น ในบางกรณีอาจรวมถึงบุคคลอื่นด้วย

แต่คุณผู้อ่านอยากรู้ไหมว่า ระบบของธุรกิจแฟรนไชส์มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบ มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอข้อมูลให้ได้รับทราบกันครับ

1.มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์

กระบวนการทางธุรกิจ

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี มีการตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน ทั้งมีสัญญาและไม่มีสัญญา แต่ในอนาคตรูปแบบข้อตกลง จะปรับรูปสู่ระบบการสร้างสัญญาทั้งหมด เพื่อให้ทั้งระบบแฟรนไชส์ในตลาดจะต้องถูกระบบ เพราะไม่เช่นนั้นแฟรนไชส์ซีที่ไม่ดีจะทำลายระบบได้

2.เครื่องหมายการค้า หรือบริการ

ii20

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน

3.มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง

ii23

คือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า (Franchise Fee) หรือที่เราเรียกกันว่า ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า และค่าตอบแทนผลดำเนินการ (Royalty Fee) ในส่วนนี้แฟรนไชส์ซีจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี หรือรายสัปดาห์ โดยหักเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละเดือน ส่วนมากจะคิดกันที่ 3-5%

สรุปก็คือ แฟรนไชส์ซอร์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า ให้การสนับสนุนระบบงานแฟรนไชส์ อบรม / ถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ การตลาด และการโฆษณา พูดง่ายๆ คือ บริหารภาพรวมทางธุรกิจ

ส่วนแฟรนไชส์ซี มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายทางการค้าและชื่อทางการค้า ประกอบธุรกิจตามคำแนะนำของแฟรนไชส์ซอร์ และมีหน้าที่ในการจ่ายค่าเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า และจ่ายค่าผลตอบแทน (Royalty Fee) รายเดือนให้กับแฟรไชส์ซอร์ด้วย

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เตอร์ www.thaifranchisecenter.com
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ประกอบธุรกิจ goo.gl/hkfV2E


Franchise Tips

  1. มีผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์
  2. เครื่องหมายการค้า หรือบริการ
  3. มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง
[Total: 1    Average: 3/5]
3 ปัจจัยหลักธุรกิจแฟรนไชส์ written by aseanecon.montri average rating 3/5 - 1 user ratings

aseanecon.montri

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors