10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! คุมอง

ปัจจุบัน คุมอง เป็นระบบการเรียนเสริมทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนักเรียนจำนวนมากกว่า 4 ล้านคน ที่เรียนอยู่ใน 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ขณะที่คุมองยังคงขยายสาขาไปทั่วโลก ก็ได้กำลังมองหาผู้ร่วมอุดมการณ์ ที่สามารถเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างบุคลากรรุ่นต่อไปในประเทศไทย วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอ 10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับคุมอง มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

1.คุมอง เกิดขึ้นจากพ่อที่อยากช่วยลูกชาย

เรื่องจริงที่คุณไม่รู้

ภาพจาก bit.ly/2DEY3DF, bit.ly/2ZM7KtL

จุดเริ่มต้นของระบบการเรียนแบบคุมองเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1954 เมื่อคุณแม่ของ ด.ช.ทาเคชิ คุมอง ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 พบว่าผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของลูกชาย ไม่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา

คุณแม่จึงไปปรึกษาคุณพ่อว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งคุณพ่อก็คือ คุณโทรุ คุมอง ที่ในตอนนั้นเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย หลังจากที่ได้รับฟังความกังวลของคุณแม่ คุณโทรุ จึงเริ่มต้นออกแบบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ลูกชายได้ฝึกฝน

2.คุมอง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเมืองโอซาก้า

9

สมุดเรียนคุมอง โดยเป็นลายมือของ คุณ โทรุ คุมอง ในปี ค.ศ.1954
ภาพจาก bit.ly/2Y08Gc6

คุณโทรุ คุมอง เกิดที่จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าอิมพีเรียล (คณะวิทยาศาสตร์ แผนกคณิตศาสตร์) เขาได้ทำงานเป็นครูในโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 33 ปี คุณโทรุได้สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมโทสะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยศึกษามาก่อนและต่อมาคือโรงเรียนมัธยมซากุระโนมิยะ ที่เมืองโอซาก้า

เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ในปี ค.ศ. 1958 เขาได้ก่อตั้ง Osaka Institute of Mathematics ซึ่งต่อมาคือบริษัท Kumon Institute of Education ในปี ค.ศ. 1983 เขาได้อุทิศชีวิตที่เหลือของเขาให้กับการพัฒนาระบบการเรียนแบบคุมองและทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นๆ ทั่วโลกมีโอกาสได้เรียนในระบบนี้ ซึ่งแบบฝึกหัดของคุมองจะช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่น

3.คุมอง เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายช่วยเหลือเด็กจำนวนมาก

8

ภาพจาก bit.ly/2vvow2c

ปี ค.ศ. 1958 คุณโทรุ คุมอง อยากจะช่วยเหลือเด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ไปให้ถึงศักยภาพของพวกเขา คุณโทรุ คุมอง จึงได้ก่อตั้งบริษัท Osaka Institute of Mathematics ในเมืองโอซาก้า คุมองจึงได้มอบโอกาสให้แก่เด็กจำนวนมาก

4.คุมอง เปิดศูนย์แห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา

7

ภาพจาก bit.ly/2DIZNvU

ปี ค.ศ.1974 ศูนย์คุมองแห่งแรกตั้งอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะว่าชาวญี่ปุ่นที่เคยส่งบุตรหลานเรียนคุมองในญี่ปุ่น ต้องโยกย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากการย้ายงานของคุณพ่อ พวกเขาจึงขอให้ช่วยเปิดศูนย์ที่สหรัฐอเมริกา

5.คุมอง เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Time ทำให้ได้รับความสนใจทั่วโลก

6

ภาพจาก bit.ly/2GOsFn1

ปี ค.ศ.1985 ระบบการเรียนแบบคุมองที่ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนประถมซูมิตัน เป็นผลให้จำนวนผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากจากทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และนิตยสาร Time ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับคุมองอีก

จนทำให้มีจำนวนผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น ปี ค.ศ.2009 แม้ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศ ภูมิภาค ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และค่านิยมและระบบการศึกษาก็ไม่สามารถปิดกั้นการเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้น ซึ่งคงต้องขอบคุณการเรียนในระบบคุมองของพวกเขา

6.คุมอง ครบรอบ 100 ปี วันที่ 16 มีนาคม 2014

5

ภาพจาก bit.ly/2J8DhjC

วันที่16 มีนาคม 2014 มีการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี ของคุณโทรุ คุมอง ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีครูคุมอง และแขกผู้มีเกียรติกว่า 7,500 คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้

7.คุมอง เป็นสถาบันพัฒนาทักษะใหญ่ที่สุดในโลก

4

ภาพจาก bit.ly/2VEi5Zb

คุมอง เป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก ระบบการเรียนแบบคุมองมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนก้าวหน้าจนเกินระดับชั้นเรียน ที่โรงเรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ

ในขณะที่เรียนอยู่ในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองจนเสร็จ และเมื่อเจอเนื้อหาที่ยาก พวกเขาจะศึกษาคำแนะนำและตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและคิดวิธีหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้การเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่คุมองเรียกว่า “เรียนรู้ด้วยตนเอง”

จากนั้น นักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นและมีความยากมากขึ้น ดังนั้น การเรียนคุมองจึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าขึ้นไป จนทำเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ มีความเป็นไปได้

8.คุมอง ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ แต่สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง

3

ภาพจาก bit.ly/2VCNmM7

คุมอง ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ แต่สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยในตนเอง (self directed learning) และ ได้แนวคิดแบบเป็นระบบ อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ ดังนั้น คุมองไม่ใช่ โรงเรียนกวดวิชา

นอกจาก คณิตศาสตร์แล้ว ยังมีสอนภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น โดยสอนตามแนว “ตามความสามารถของผู้เรียน” การเรียนการสอนเป็นแบบแนว “ผู้เรียนเป็นสำคัญ” การได้ทำอะไร ทีละขั้นตอน ซ้ำๆๆ จะเกิดเป็น “ทักษะ”

9.หลักสูตรคุมองไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ

2

ภาพจาก bit.ly/2WhKxgR

หลักสูตรของคุมองในแต่ละประเทศมีความหลากหลาย และแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรวิชาภาษาจีนในคุมองไต้หวันนั้น ก็มีความแตกต่างจากวิชาภาษาจีนในฮ่องกง และ ประเทศสิงคโปร์ และ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา และประเทศฟิลิปปินส์ ก็มีความแตกต่างจากหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ อีกด้วย

นอกจากนี้ ในคุมองประเทศเกาหลีใต้ ยังมีสอนวิชาที่แตกต่างและไม่ปรากฏในประเทศอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์, การคัดลายมือ, ภาษาเกาหลี,วิชาอักษรจีน และวิชาที่เพิ่งเข้ามาใหม่วิชาภาษาไทย

10.คุมอง มีจำนวนสาขา 480 แห่งในเมืองไทย

1

ภาพจาก bit.ly/2GU6r3d

คุมองเป็นธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนแฟรนไชส์คุมองกว่า 480 สาขาทั่วประเทศ กำลังพัฒนาเด็กไทยกว่า 95,000 คน (จำนวนนักเรียนรายวิชา) ระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์ แบบฝึกหัดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดเป็น 10 เรื่องจริงเกี่ยวคุมอง ปัจจุบันเป็นแบรนด์การศึกษาที่แข็งแกร่งในระดับโลก


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

Franchise Tips

  1. คุมอง เกิดขึ้นจากพ่อที่อยากช่วยลูกชาย
  2. คุมอง ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเมืองโฮซาก้า
  3. คุมอง เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายช่วยเหลือเด็กจำนวนมาก
  4. คุมอง เปิดศูนย์แห่งแรกที่สหรัฐอเมริกา
  5. คุมอง เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Time ทำให้ได้รับความสนใจทั่วโลก
  6. คุมอง ครบรอบ 100 ปี วันที่ 16 มีนาคม 2014
  7. คุมอง เป็นสถาบันพัฒนาทักษะใหญ่ที่สุดในโลก
  8. คุมอง ไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ แต่สอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
  9. หลักสูตรคุมองไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ
  10. คุมอง มีจำนวนสาขา 480 แห่งในเมืองไทย

ข้อมูลจาก bit.ly/2GAuhkc , bit.ly/2J6SmC8

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3hScObg

[Total: 2    Average: 2.5/5]
10 เรื่องจริงที่คุณไม่รู้! คุมอง written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 2.5/5 - 2 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors