10 คำถามต้องตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์

เจ้าของธุรกิจที่ทำแฟรนไชส์ ต้องพิจารณาให้ดีว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้นพร้อมขายแฟรนไชส์แล้วหรือยัง เนื่องจากต้องรับผิดชอบเครือข่ายของสาขาแฟรนไชส์ซีทั้งหมด ไม่เหมือนขยายสาขาด้วยตัวเอง

เพราะความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จของแฟรนไชส์ซีมีมาก ขณะที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องสร้างระบบแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะกลุ่มลูกค้าคาดหวังจะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้บริการสาขาใดก็ตาม

ดังนั้น การพิจารณาว่าตัวเองมีพร้อมหรือไม่ www.ThaiSMEsCenter.com มีคำถามมาให้เจ้าของธุรกิจตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์ มาดูพร้อมกันเลยว่ามี 10 คำถาม อะไรบ้างที่จะต้องตอบให้ได้ หากคิดจะทำแฟรนไชส์ครับ

10 คำถาม

ภาพจาก facebook.com/maruwaffle

1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หรืออย่างน้อย 3-5 ปี เพราะจะสามารถคาดเดาได้ว่า ร้านต้นแบบแฟรนไชส์สามารถรองรับลูกค้าโดยเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหน และโอกาสในการขยายสาขาย่อมต้องอาศัยชื่อเสียงมาระยะหนึ่ง ผู้คนรู้จักอยู่บ้าง จึงจะช่วยให้โอกาสความสำเร็จในการขยายสาขาแฟรนไชส์ก็จะมีมากขึ้นด้วย

2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์มีฐานลูกค้ามากพอที่จะขยายสาขาแล้วรึยัง กรณีนี้เพื่อตอบโจทย์ว่าการขยายสาขาจะไม่กระทบกับฐานลูกค้าเก่า ไม่ใช่ขยายสาขาไปแล้วลูกค้ามีแค่วงแคบๆ หรือลูกค้ากระจายไปสาขาอื่นๆ รายได้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คิด

73

ภาพจาก facebook.com/LEMONG.RAMEN

3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีการซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆ มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และต้องไม่ใช่สินค้าตามกระแส

4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพราะจะทำให้มีความเป็นเจ้าของสิทธิจะทำให้เรามีอำนาจต่อรอง และป้องกันการทำซ้ำหรือสินค้าลอกเลียนแบบได้ และแบรนด์สินค้าเป็นที่นิยมจะมีมูลค่าในตัวเอง โดยเฉพาะช่วยเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้สูงขึ้นได้

72

ภาพจาก facebook.com/momochafreshtea

5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง

ธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์เป็นที่รู้จัก พูดถึงคนต้องร้องอ๋อทันที เพราะแบรนด์ที่ดี มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนแพร่หลาย ยิ่งคนรู้จักทั่วประเทศยิ่งดี เพราะจะช่วยให้มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์

6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง

ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ได้จะต้องพิสูจน์ในตัวเองว่า มียอดขาย และสร้างผลกำไรแล้ว มีผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน จึงจะขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นได้ ดังนั้น ธุรกิจควรมีการทำงบกำไรขาดทุน งบลงทุนสำหรับร้านต้นแบบแฟรนไชส์

71

ภาพจาก facebook.com/cafechakanofficial

7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ง่ายหรือไม่

ธุรกิจที่เหมาะในการขายแฟรนไชส์ ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจให้คนอื่นได้ง่าย วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย มีการบันทึกขั้นตอนการทำงาน จัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน และมีการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่

แม้ว่าจะสอนงานให้คนอื่นได้ง่าย ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ต้องมีสูตรลับ หรือความลับทางการค้า ที่เราต้องควบคุมได้ ไม่ให้คนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วทำเองได้หมด แล้วจะไม่สนใจเรา กรณีนี้ต้องหาวิธีว่าธุรกิจของเราสามารถล็อกว่าแฟรนไชส์ซียังต้องพึงพาเราอย่างไร การขายวัตถุดิบให้อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องไม่ให้ราคาวัตถุดิบสูงกว่าราคาตลาด

70

ภาพจาก facebook.com/SaiNoms

9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง

ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าทีมงานการตลาด จัดซื้อ บัญชี กฎหมาย การวิจัยและพัฒนา อบรม ออกแบบตกแต่ง ฯลฯ มีความสามารถในการบริหารร้านสาขา ทำหน้าที่ในการคอยตอบคำถาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนร้านสาขาแฟรนไชส์ เจ้าของธุรกิจจะต้องมีแผนการสร้างทีมงานอย่างเป็นระบบ

10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เมื่อแฟรนไชส์ซีสำเร็จ แฟรนไชส์ซอร์ก็สำเร็จด้วย ดังนั้น แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซี ทำงานร่วมกับแฟรนไชส์ซีได้ ให้คำแนะนำแฟรนไชส์ซีได้ รวมถึงพร้อมรับฟังความคิดและข้อเสนอแนะใหม่ๆ อยู่เสมอ

ข้างต้นเป็นเพียง 10 คำถาม เบื้องต้นที่ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ ต้องทำ และเจ้าของธุรกิจต้องตอบ ก่อนที่จะต้องมาสร้างแผนกลยุทธ์ สร้างระบบการทำงาน และพัฒนาคู่มือปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมแฟรนไชส์ และพัฒนาให้เติบโตต่อไป ตลอดจนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี ซึ่งถือว่าสำคัญมากในกระบวนการขายแฟรนไชส์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ดำเนินธุรกิจมานานหรือยัง
  2. มีฐานกลุ่มลูกค้ามากพอหรือยัง
  3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า
  4. จดเครื่องหมายการค้าหรือยัง
  5. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือยัง
  6. ธุรกิจมีผลกำไรแล้วหรือยัง
  7. ธุรกิจถ่ายทอดได้ยากหรือไม่
  8. ธุรกิจลอกเลียนแบบได้ง่ายหรือไม่
  9. มีทีมงานรองรับแฟรนไชส์ซีหรือยัง
  10. คุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3cuK5pS

[Total: 1    Average: 5/5]
10 คำถามต้องตอบ ก่อนขายแฟรนไชส์ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 5/5 - 1 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors