โพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดใหญ่ บริษัทชั้นนำทั่วโลก

โพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดใหญ่ บริษัทชั้นนำทั่วโลกแห่ขนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรล่าสุดโชว์กว่า 5,000 เครื่อง ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม-องค์กรอุตสาหกรรม หนุนผู้ประกอบการเยี่ยมชมงานฯ นำความรู้พัฒนาธุรกิจ รับปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ยุคดิจิตอล

องค์กรภาคอุตสาหกรรมนานาชาติและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมใจนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ล่าสุดร่วมโชว์ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรภาคอุตสาหกรรมไทยออกโรงหนุนผู้ประกอบการไทยใหญ่-เอสเอ็มอีเยี่ยมชมงาน ชี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการระดับโลก คาดการจัดงานปีนี้มีผู้เข้ารวมชมงานมากกว่า 50,000 คน สร้างรายได้จากการเจรจาธุรกิจสูงทะลุ 32,000 ล้านบาท

โพรแพ็ค เอเชีย

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการพัฒนาและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมว่า วันนี้อุตสาหกรรมของโลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่อีกครั้ง โดยมีนวัตกรรม เทคโนโลยี การเชื่อมต่อด้วยดิจิตอล ระบบเน็ตเวิร์ค และ Internet of Things (IoT) เป็นปัจจัยและเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นายสมชาย หาญหิรัญ

ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลก โดยการขับเคลื่อนนั้น จำเป็นต้องเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากการพัฒนาขึ้นเองและจากต่างประเทศมาช่วย ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุน และ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

พร้อมกันนั้นกระทรวงฯ ยังได้ขับเคลื่อนและสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) พร้อมตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง

โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย ถือเป็นงานสำคัญมากสำหรับภูมิภาคเอเชีย เพราะเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุด และทุกครั้งของการจัดงานล้วนมีองค์ความรู้จากองค์กรอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำของโลกมาจัดแสดงมากมาย เป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี ที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของโลกซึ่งนอกนำมาจากจะปรับใช้กับธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาที่จะได้แลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกด้วย

134

ด้านนายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ว่า การจัดงานครั้งนี้มีความน่าสนใจในหลายส่วน เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นงานแสดงสินค้า

อุตสาหกรรมด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยแนวคิดในการจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นเรื่องของ “นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและกำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของโลกในวันนี้

จากการเป็นงานอุตสาหกรรมสำคัญระดับภูมิภาค ทำให้งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นที่สนใจจากองค์กรและบริษัทชั้นนำ ซึ่งพร้อมใจกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยล่าสุดมาร่วมจัดแสดง อาทิ นวัตกรรมหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านระบบ Network และเครือข่าย Internet หรือ IOT ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรหุ่นยนต์และมนุษย์ ระบบจำลองการผลิตภายในโรงงาน ฯลฯ

รวมถึงการจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำกว่า 5,000 เครื่องจักร จากผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบบริหารจัดการกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศ และ 18 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 13 ประเทศ ทั้ง ออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา

137

โดยพื้นที่การจัดงานฯ ปีนี้มีการขยายเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตรม. ครอบคลุม 9 ฮอล์ล ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ การจัดแสดงงานออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia(เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสัมมนาและการประชุมเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มแห่งอนาคตจากองค์กรนานาชาติ อาทิ การประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ในหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล (Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference: Active & Intelligent Packaging Technologies for Smart Printing & Packaging for the Digital Age)

การอบรมของสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตเลียในหัวข้อ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ในการลดขยะจากอาหาร (Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The Role of Packaging in Minimising Food Waste) การประชุมอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย ในหัวข้อบรรจุภัณฑ์บนความยั่งยืน การจัดการขยะพลาสติกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Food industry Asia (FIA) Conference: Sustainable

โพรแพ็ค เอเชีย 2018

Packaging: Tackling plastic waste in Southeast Asia) ฯลฯ และ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2017, ฯลฯ

จากความน่าสนใจของการจัดแสดงภายและกิจกรรมภายในงานทำให้โพรแพ็ค เอเชีย 2018 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานล่วงหน้าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 15% จากหลายประเทศของเอเชีย อาทิ บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 4 วัน ของการจัดงานสูงถึง 50,000 คน และมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจพุ่งแตะ 32,000 ล้านบาท อีกด้วย

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmial.com
คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) Tel: 089-770-7737 Email: nattakarn_i@yahoo.com

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก Gumpanat Thavankitdumrong

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors