โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด(ประจำปีงบประมาณ 2558)

อย่าพลาด กิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปี 2558 ไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (ประจำปีงบประมาณ 2558)

เฉพาะผู้ประกอบการในเขต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสนับสนุนของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หนึ่งในโครงการเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์

  • พบความเข้มข้นของการอบรมให้ความรู้ ที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมๆ กับทีมวิทยากร
  • รู้ลึก รู้จริง ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตนเองกับบริการปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อความทัดเทียมกับนานาชาติและเติบโตอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจสากล (เฉพาะผู้ประกอบการที่สมัครใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ)

piin-3

ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และผู้ประกอบการที่สนใจ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ http://goo.gl/forms/cz47GZH2Z2 ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | โทร.0-2564-4000 ต่อ 1004, 4102 หรือ 08-2450-2610
กรอกใบสมัคร | http://goo.gl/forms/cz47GZH2Z2

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

ดวงเนตร  กรี่เงิน
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาข้อมูลธุรกิจ SMEs
0-2564-4000 ต่อ 4102  I  08-2450-2610

[Total: 1    Average: 1/5]
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด(ประจำปีงบประมาณ 2558) written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 1/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors