“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจ ร้อยล้าน มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแรงบันดาลใจ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับคุณเอ-ธนกฤต ผ่องใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด จากลูกชาวนาฝ่าฟันอุปสรรคผันตัวเองกลายมาเป็นนักธุรกิจหนุ่ม ร้อยล้าน

107

โดยคุณเอได้ออกมาเผยหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจด้วยความตื้นตันใจในครั้งนี้ว่า “อย่างที่ทราบกันว่าเอเป็นลูกชาวนา

กว่าเอจะมีวันนี้ได้ เอต้องผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตมามากมาย และสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ คือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับเรื่องของชาวนา เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงความสำคัญของการทำนา ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ชาวนาเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของชาติ

108

โดยพระราชดำรัสที่เอนำมาปรับใช้ในชีวิตคือ “…ในสมัยปัจจุบัน อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูก ก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องทำการกสิกรรม…” (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม ณ ศาลาดุสิดาลัย

109

เมื่อพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2521 จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทย : หน้า 2) จากพระราชดำรัสนี้ เอคิดว่าการที่เราประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทุกอาชีพย่อมมีบทบาทหน้าที่ และความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งเปรียบได้กับอาชีพชาวนา หลายคนอาจจะมองว่าอาชีพนี้รายได้น้อย เหนื่อย

แต่จริงๆแล้ว อาชีพชาวนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่องมากๆ นะครับ เพราะชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ เป็นคนสร้างเอกลักษณ์ให้กับประเทศไทยของเรา ทำให้เราได้มีข้าวกิน พวกเขามีความอดทน และมีความขยัน

110

ถ้าหากไม่มีพวกเขา เราก็จะไม่มีข้าวทานกัน และเอ ซึ่งเป็น ลูกชาวนา ก็จะไม่มีวันนี้ เพราะอาชีพชาวนานี่แหละครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีอนาคตที่ดีได้จนถึงทุกวันนี้” คุณธนกฤต ผ่องใส กล่าวทิ้งท้าย

[Total: 1    Average: 1/5]
“เอ ธนกฤต” จากลูกชาวนาสู่นักธุรกิจ ร้อยล้าน มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแรงบันดาลใจ written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 1/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors