เปิด 15 อาชีพคนเสี่ยงตกงาน

ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจ้างงานมีปัญหา ยิ่งมาผสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น กลายเป็นแรงบวกหลายทางที่ทุกวันนี้ใครที่มีงานทำก็ใช่ว่าจะมั่นคงและมั่นใจได้

เพราะหลายประเทศทั่วโลกมีอัตราการจ้างงานที่ลดลงในบางสาขาอาชีพ www.ThaiSMEsCenter.com ลองรวบรวมเอาอาชีพที่เสี่ยงตกงานจากทั้งต่างประเทศและในเมืองไทยมาให้ดูกัน มีอาชีพไหนอย่างไรต้องลองไปดู

ในฝั่งอเมริกาผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งชาติสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าในปี 2022 อาชีพพนักงานไปรษณีย์จะลดลง 28% หรือคิดเป็นจำนวนตำแหน่งงานกว่า 139,100 ตำแหน่ง นอกจากนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการตลาดก็กำลังจะได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งพอจะสรุปอาชีพเสี่ยงตกงานจากฝั่งของอเมริกาได้ดังนี้

1.พนักงานโรงพิมพ์/นิตยสาร

พนักงานโรงพิมพ์/นิตยสาร

ด้วยบทบาทของสื่อดิจิทัลที่เข้ามาทำให้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปีในอาชีพนี้ของพนักงานที่อยู่ในอเมริกามีรายได้ต่อปี 34,100 เหรียญสหรัฐฯ จากจำนวนผู้ประกอบอาชีพกว่า 276,000 คน และคาดว่าจะลดลงอีก 5% ในปี 2022

2.ชาวประมง

71

ในเมืองไทยอาจไม่ชัดเจนแต่ในสหรัฐอเมริกาผลพวงจากเทคโนโลยีทำให้เกิดการลดแรงงานคนและใช้เครื่องจักรมากขึ้นรวมถึงการที่เริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นธุรกิจมากขึ้น ค่าเฉลี่ยรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 33,430 เหรียญสหรัฐ จากผู้ประกอบอาชีพนี้ประมาณ 31,300 คน

3.นักออกแบบสิ่งพิมพ์

73

อาจถูกแทนที่ด้วยอาชีพกราฟฟิกดีไซน์หรือเว็บดีไซน์ที่มาแรงกว่า ค่าเฉลี่ยรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ 37,040 เหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะลดลงอีกไม่ต่ำกว่า 5% ในปี 2022 เช่นกัน

4.พนักงานควบคุมเครื่องจักร

72

ด้วยระบบ AI ที่กำลังได้รับความนิยมและจะใช้ทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงงานที่คาดว่าบุคลากรผู้ควบคุมเครื่องจักรจะหายไปเป็นจำนวนมาก

5.ตัวแทนขายประกัน

79

ด้วยความสะดวกรวดเร็วในทางออนไลน์ทำให้บรรดาอาชีพตัวแทนขายประกันอาจไม่มีความจำเป็นในอนาคตด้วยปัจจุบันธุรกิจประกันภัยเริ่มหันมาใช้ระบบออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นด้วย

6.แอร์โฮสเตส

80

ภาพจาก https://goo.gl/TR6o1h

เป็นการคาดการณ์ว่าอาชีพนี้ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันจากปัญหาในเรื่องสัญญาการจ้างงานและคุณภาพในการปฏิบัติงานที่อาจใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนมากขึ้น

7.เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้า

คล้ายกับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ในอนาคตอาจมีระบบ AI เข้ามาควบคุมอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าทดแทนแรงงานคน ซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ยรายได้ของอาชีพนี้ในสหรัฐอยู่ที่ 68,2300 เหรียญสหรัฐ

8.พนักงานจัดดอกไม้

74

อาชีพนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สำรวจของฝั่งอเมริกาด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ยรายได้อยู่ที่ 23,810 เหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2022 อาชีพนี้จะหดหายไปไม่น้อยกว่า 8% เลยทีเดียว

9.ช่างตัดไม้

75

ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่แม้แต่ในสหรัฐก็ยังต้องมีการออกกฏหมายบังคับใช้เรื่องนีแน่นอนว่าในอนาคตอาชีพช่างตัดไม้จะหายไปอีกเป็นจำนวนมากจากปัจจุบันมีทำอาชีพนี้ในสหรัฐประมาณ 43,000 คนและในปี 2022 จะหายไปกว่า9%

10.นักออกแบบอัญมณี

อุตสหกรรมอัญมณีส่วนมากผลิตขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่น่าแปลกใจที่จะคาดการณ์ว่าอาชีพนี้ในสหรัฐจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยแน่ๆ

11.พนักงานบริษัทนำเที่ยว

80.1

ปัจจุบันผู้คนสามารถวางแผนการท่องเที่ยว จองโรงเเรมผ่านทางออนไลน์หรือศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต ความสำคัญของบริษัทท่องเที่ยวที่ช่วยเป็นไกด์วางแผนการท่องเที่ยวจึงลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

12.ผู้สื่อข่าว

76

ด้วยรายได้ที่ลดลงจากค่าโฆษณาของสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ประกอบกับเทคโนโลยีในการสื่อสารที่สามารถรายงานสถานการณ์จากตรงส่วนไหนของโลกก็ได้ทำให้คาดการณ์ว่าผู้สื่อข่าวจะได้รับผลกระทบมากและอาจหายไปมากกว่า 13% จากในปัจจุบันที่อเมริกามีคนทำอาชีพนี้อยู่ประมาณ 57,000 คน

13.เกษตรกรรายย่อย

77

ติดโผการสำรวจนี้เพราะถูกมองว่าที่ดิน เครื่องจักร เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีทางการเกษตร มีราคาสูงขึ้น ผู้ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยอาจรับแรงเสียดทานนี้ไม่ไหวและสุดท้ายก็จะเหลือแค่กลุ่มนายทุนในธุรกิจนี้

14.นักประมวลผลในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีหุ่นยนต์ที่สามารถประมวลผลได้อย่างแม่นยำจึงทำให้ความต้องการแรงงานด้านนี้เริ่มลดลง คาดว่าจากปัจจุบันที่มีคนทำอาชีพนี้ราว 21,300 คนจะหายไปกว่า 21% ในปี 2022

15.พนักงานไปรษณีย์

78

ด้วยระบบการคัดแยกอัตโนมัติรวมถึงการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์และโทรคมนาคมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทำให้ลดจำนวนความต้องการพนักงานไปรษณีย์ลงอย่างชัดเจนโดยคาดว่าอาชีพนี้จะมีพนักงานเสี่ยงตกงานถึง 28% ในปี 2022

ทีนี้ลองหันมาดูทางฝั่งประเทศไทยผลสำรวจจากหอการค้าไทยเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงตกงานในปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยี การวางระบบซอฟต์แวร์ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

คาดการณ์ว่าอาชีพในอนาคตที่จะได้รับผลกระทบนี้โดยตรงคือ อาชีพตัดไม้ ช่างไม้ ,พ่อค้าคนกลาง ,อาชีพย้อมผ้า , พนักงานไปรษณีย์ ,พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน ,อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าโหล ,ช่างทำรองเท้า ,เกษตรกร ,แม่บ้านทำความสะอาด และผู้สื่อข่าว

จะเห็นได้ว่าอาชีพความเสี่ยงที่มีแนวโน้มตรงกันทั้งฝั่งอเมริกาและไทยคือ ช่างตัดไม้ , พนักงานไปรษณีย์ , เกษตรกร และ ผู้สื่อข่าว อย่างไรก็ดีการรับทราบข้อมูลความเสี่ยงในเรื่องอาชีพเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดความตระหนกตกใจแต่หากต้องการให้ทุกอาชีพและทุกธุรกิจรู้จักเริ่มปรับตัวรับกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราหากเราปรับตัวให้สอดคล้องและก้าวตามได้ทัน จากความเสี่ยงก็จะเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบทันทีเช่นกัน


SMEs Tips (อาชีพเสี่ยงตกงาน จากฝั่งอเมริกา)

 1. พนักงานโรงพิมพ์/นิตยสาร
 2. ชาวประมง
 3. นักออกแบบสิ่งพิมพ์
 4. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
 5. ตัวแทนขายประกัน
 6. แอร์โฮสเตส
 7. เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้า
 8. พนักงานจัดดอกไม้
 9. ช่างตัดไม้
 10. นักออกแบบอัญมณี
 11. พนักงานบริษัทนำเที่ยว
 12. ผู้สื่อข่าว
 13. เกษตรกรรายย่อย
 14. นักประมวลผลในอุตสาหกรรม
 15. พนักงานไปรษณีย์

สำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจเรามีรวบรวมบทความมากมาย ติดตามได้ที่ goo.gl/Io5k2S

ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com

[Total: 1    Average: 1/5]
เปิด 15 อาชีพคนเสี่ยงตกงาน written by peak-goe average rating 1/5 - 1 user ratings

peak-goe

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors