อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ผักพื้นบ้าน ปลูกง่ายได้กินสำหรับคนเมือง ”

บรรยายและแนะนำชนิด ผักพื้นบ้าน ชนิดต่างๆ และวิธีการบริโภค รวมถึงการปลูกและการดูแลรักษา เมื่อต้องนำผักพื้นบ้านมาปลูกในเมือง ประกอบไฟล์ power point จากนั้นฝึกปฏิบัติ

ผักพื้นบ้าน

วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

f3

f4

f5

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านของไทย
  2. เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองบริโภคและปลูกผักพื้นบ้านในรั้วบ้านของตนได้

วิธีการดำเนินการ

บรรยายและแนะนำชนิดผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ และวิธีการบริโภค รวมถึงการปลูกและการดูแลรักษา เมื่อต้องนำผักพื้นบ้านมาปลูกในเมือง ประกอบไฟล์ power point จากนั้นฝึกปฏิบัติ

โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมรับวัสดุอุปกรณ์ ได่แก่ เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์อื่นๆ วัสดุปลูก และขวดน้ำหรือแก้วน้ำ เพื่อเป็นภาชนะในการปลูก แล้วจึงลงมือขยายพันธุ์และปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อนำกลับไปปลูกไว้ที่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาจาก : parichat dittakit (puy_1980@hotmail.com)

[Total: 1    Average: 2/5]
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ ผักพื้นบ้าน ปลูกง่ายได้กินสำหรับคนเมือง ” written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 2/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors