หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING

อบรม สัมมนา หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้า PRICING โดย ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม

PRICING

วันที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
เวลาอบรม : 09.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่วนลดได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา :

  • การเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้า
  • การกำหนดราคาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย
  • การกำหนดกำไร
  • การคำนวณส่วนลดเปอร์เซ็นต์
  • การคำนวณภาษี

วิทยากร : ทีปรึกษาด้านการขายและการตลาดในองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี

หลักสูตรราคา 1,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แผนที่การเดินทาง

dd1
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-8967330

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/J3EGwn

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors