สัมมนาฟรี “ ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ ” จ.เชียงใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดปาฐกถาพิเศษ “การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความผันผวนโลก” โดยผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

พร้อมฟังประสบการณ์การส่งออก โดยผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ อบรมเทคนิควิธีบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ในการพิจารณาคู่ค้าและประเทศคู่ค้า ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” ในวันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-5322-0596-7 ต่อ 122 หรือ 0-2617-2111 ต่อ 2008

ส่งออกปลอดภัย SMEs
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” ในวันที่ 30 ก.ย. 2558

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000102481

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.smethailandclub.com/images/file/1441797444.pdf

[Total: 1    Average: 5/5]
สัมมนาฟรี “ ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ ” จ.เชียงใหม่ written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 5/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors