สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food)

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ขณะนี้ สถาบันอาหาร อยู่ระหว่างการดำเนินงาน “โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต( Future Food )”

เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาค อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทย รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก

สถาบันอาหาร

“สถาบันอาหารกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ หรือ Functional Foods , อาหารทางการแพทย์ หรือ Medical food หรืออาหารสำหรับผู้สูงวัย, อาหารอินทรีย์ หรือ Organic Foods และอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม หรือ Novel Foods มีเป้าหมายในระยะแรกนี้จำนวน 57 โรงงาน

ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกระดับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต, ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอาหาร,จัดทำระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหาร หรือจัดทำระบบมาตรฐานอินทรีย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการกำหนดแผนการผลิตอาหาร Future food

เช่น การวางผังการผลิต การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในโรงงานอาหารเบื้องต้น การตลาดและแผนธุรกิจ การให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี กำหนดกระบวนการผลิตหรือยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นเพื่อขยายการลงทุนอีกด้วย”

13

12

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับทางสถาบันอาหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 มกราคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://fic.nfi.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม คุณเครือวัลย์ และคุณมยุรา

  • โทร. 092 390 7799 , 081 177 0848 , 02 886 8088 ต่อ 9400
  • อีเมล kruawan@nfi.or.th, mayura@nfi.or.th

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
สุขกมล งามสม โทร. 089 484 9894

[Total: 1    Average: 1/5]
สถาบันอาหาร รับสมัครผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 1/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors