พาณิชย์ เปิดหลักสูตร BE YOUR OWN BOSS สร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่-ลดอัตราการว่างงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์

แนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind) ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง (Practitioner) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟและเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการว่างงานให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้

กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์

BE YOUR OWN BOSS

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchisee)

 • โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร
 • การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน
 • โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 • ข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์
 • ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์
 • การพัฒนาระบบแฟรนไชส์
 • การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์
 • และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์เซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจต้องการซื้อหรือลงทุนในระบบแฟนไชส์สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

“การเข้าร่วมกิจกรรม “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ จะช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมาตรฐาน และพร้อมแข่งขันในระดับสากล” นายสนธิรัตน์ กล่าว

โดยโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แต่ในเบื้องต้นจะเริ่มนำร่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนใน 3 สถาบันดังกล่าวก่อน

กำหนดการและสถานที่

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

แบบตอบรับเข้าร่วมจัด Show Case /แผ่นที่ 1

แบบตอบรับเข้าร่วมจัด Show Case /แผ่นที่ 2

รายละเอียดการจัดงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 • โทร.02-547-5953
 • E-mail :franchisedbd@gmail.com

ภาพนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จาก goo.gl/vzo4D6

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors