พยากรณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี 2560 โดยนายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย

จากกระแสความนิยมในธุรกิจแฟรนไชส์ในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ ได้ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใน ระบบแฟรนไชส์ มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงสนับสนุนแฟรนไชส์ให้สามารถแข่งขันในตลาด AEC ด้วยการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการผลักดันสร้างโอกาสให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

แม้ว่าสถานการณ์และภาพรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดทั้งปี 2559 จะยังไม่เติบโตมากนัก อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่าง แต่ผู้เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์ยังมองว่า แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ปี 2560 มีโอกาสสดใสมากกว่าปี 2559

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย ถึงแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในปี 2560 โอกาสและสินค้าใหม่ๆ จะเกิดขึ้นบ้างไหม ใครที่กำลังอยากรู้ว่า…ธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มไหนน่าลงทุน และมีโอกาสเติบโตในปี 2560 ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2559

ระบบแฟรนไชส์

ด้วยการส่งเสริมของภาครัฐ และ สมาคมแฟรนไชส์ไทย ในการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ที่สนใจสร้างธุรกิจของตนเองเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับการส่งเสริม หรือ ผ่านการอบรมบางราย ยังไม่ได้เข้าสู่การเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมด แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้น ได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจจากแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

qq23

ทำให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีก่อน

แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2560

qq21

คุณสมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย

คุณสมจิตร กล่าวว่า ผู้ประกอบการคนไทยที่มีร้านสาขา ควรเร่งพัฒนากิจการของตัวเอง ให้มีมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น อันเนื่องจากการเปิดตลาดอาเซียน ทำให้นักธุรกิจบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย หรือ แม้แต่ประเทศจีน ต่างต้องการมาช็อปปิ้งธุรกิจไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างประเทศได้มองเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจไทย โดยเฉพาะแฟรนไชส์ด้านอาหาร

อีกทั้ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีกิจการแฟรนไชส์ไทย ที่ขยายการเติบโตไปได้ระดับหนึ่งแล้ว มีบริษัทรายใหญ่ ได้เข้ามาซื้อกิจการไป เพื่อต่อยอดธุรกิจ นั่นแสดงถึงแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่จะก้าวกระโดดในอีกรูปแบบหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของแฟรนไชส์ไทยในปี 2560 การเติบโตโดยภาพรวมน่าจะสูงกว่า 15% โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีการเติบโตจากการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศมากขึ้นด้วย

เทรนด์และโอกาสของแฟรนไชส์ใหม่ๆ ในปี 2560

qq24

แต่เป็นที่น่าเสียดายมาก ความต้องการการซื้อแฟรนไชส์ ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ล้วนต้องการซื้อแฟรนไชส์อาหารไทยด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรฐานสูง แต่ปรากฏว่า แฟรนไชส์ประเภทนี้กลับมีตัวเลือกน้อยมาก

qq25

ดังนั้น หากผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารไทยอยู่ แล้วมีร้านสาขาอยู่บ้าง น่าจะลองพัฒนากิจการให้มีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน และศึกษาการทำระบบแฟรนไชส์ เพราะโอกาสทองกำลังรออยู่ตรงหน้า

กิจการร้านอาหารไทย บริการนวดไทย ร้านเสริมสวย มวยไทย ร้านสินค้าหัตกรรมไทยประยุกต์ไอเดียสากล และธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ชาวโลกรู้จัก ล้วนเป็นโอกาสใหม่ ที่จะมาแรงทั้งสิ้น และมีโอกาสเติบโตได้ไกล แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับแนวคิดการทำธุรกิจให้มีระบบ ที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

“ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” ต้องหาความรู้เพื่อพัฒนาระบบแฟรนไชส์

qq26

สำหรับการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2560 คุณสมจิตร กล่าวว่า เป็นโอกาสทองของแฟรนไชส์ไทย แต่ ณ เวลานี้ แฟรนไชส์ดีๆ มีเบรนด์ มีระบบมาตรฐานยังมีน้อย และหากใครที่ต้องการสร้างการเติบโตด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ ควรหาความรู้ในเรื่องของการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง

ด้วยการเข้าร่วมอบรมกับสมาคมแฟรนไชส์ไทย หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ หรือหาความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน การเปลี่ยนแปลงการค้าในอนาคต กิจการจะเป็นสากลมากขึ้น ธุรกิจรายเล็กก็สามารถเป็นกิจการข้ามชาติได้ไม่ยาก แต่ผู้ประกอบการไทยต้องศึกษาและลงมือทันที เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง

qq27

สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์ มีความต้องการ 2 รูปแบบ คือ ต้องการซื้อแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์ดัง มีระบบการจัดการที่ดี อีกแบบคือ แฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่สูง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ ต้องศึกษาข้อมูลให้เพียงพอ มีตัวเลขประมาณการที่ใกล้เคียงก่อนที่จะตัดสินใจ และเมื่อลงทุนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว ก็ต้องตั้งใจทำอย่างจัง จึงจะได้ผลตามที่คาดหวัง อยากเห็นแฟรนไชส์อาหารไทย เติบโตในระดับโลก

qq29

ปัจจุบันจากความต้องการร้านอาหารไทยในตลาดโลกมีสูงมาก แต่แฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารไทยมีน้อย คุณสมจิตรในฐานะนายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย จึงอยากจะชักชวนให้ผู้ประกอบการไทยหันมาทำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารไทยให้มากขึ้น อย่าไปคิดทำร้านอาหารอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารชาติอื่นๆ

เพราะประเทศไทยมีของดีในตัว และอาหารไทยก็เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้ว ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้จักแต่งตัว ไม่รู้จักการทำระบบงานให้คุณภาพมาตรฐาน ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่กว้างไกล ตนจึงอยากให้ มีร้านอาหารไทยที่เป็นแฟรนไชส์ระดับโลกเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ มาสร้างระบบมาตรฐานด้วยการทำคู่มือธุรกิจกันเถอะ

qq30

คุณสมจิตร กล่าวในช่วงท้ายว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน หัวใจของการสร้างระบบมาตรฐาน ก็คือ การจัดทำคู่มือดำเนินงานร้าน หรือที่เรียกว่า Operation Manual เป็นการบันทึกกระบวนการทำงานในร้านทั้งหมด ที่สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

ถึงแม้ว่าบางกิจการไม่ได้ทำแฟรนไชส์ก็ตาม แต่ก็สามารถสร้างระบบงานและเป็นมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ ด้วยการนำคู่มือมาตรฐานต่างๆ มาใช้ ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่า ร้านค้าที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่คงเส้นคงวาในคุณภาพและการบริการ ที่ทำให้ลูกค้าหนีหาย และปิดตัวไปมากที่สุด

qq31

“จุดอ่อนของประเทศไทย คือ ขาดทักษะในการจดบันทึก ถ้าหากคนไทยมีนิสัยในการบันทึกกระบวนการ และความรู้ต่างๆ นอกจากจะสร้างประโยชน์มากมายให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นการบันทึกภูมิปัญญาของไทย ไม่ให้สูญหายไปด้วย”

จะเห็นได้ว่า แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในปี 2560 ยังมีโอกาสอีกมาก โดยเฉพาะแฟรนไชส์อาหาร นวดไทย เสริมสวย มวยไทย หัตถกรรมไทย แต่ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับแนวคิดทำธุรกิจของตัวเองให้มีระบบมาตรฐานมากขึ้น ที่สำคัญต้องรู้จักบันทึกกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนำทางให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

[Total: 5    Average: 1.8/5]
พยากรณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี 2560 โดยนายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย written by aseanecon.montri average rating 1.8/5 - 5 user ratings

aseanecon.montri

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors