ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องรู้!! ค่าใช้จ่ายในระบบแฟรนไชส์

แม้ว่า ระบบแฟรนไชส์ จะถูกออกแบบให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเงินลงทุนในการขยายสาขา และผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็ไม่ต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมากในการก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น แต่อย่าลืมว่าในระบบแฟรนไชส์เป็นเรื่องของการลงทุน ช่วยเหลือเกื้อหนุน และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นทุน

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้รู้ว่าในระบบแฟรนไชส์นั้นมีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เพราะหาก ผู้ซื้อแฟรน ไชส์บริการจัดการไม่เป็น หรือไม่มีความรู้เรื่องต้นทุนและค่าจ่าย เชื่อว่าธุรกิจคงไปไม่รอดอย่างแน่นอน

1.ต้นทุนบริหารจัดการ

ผู้ซื้อแฟรน

แฟรนไชส์ซีต้องแบ่งสรรเงินทุนส่วนหนึ่ง ให้เพียงพอกับการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ เช่น ค่าใช้จ่ายทั่วไป เงินเดือนพนักงาน การสั่งซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น ถึงแม้ว่าแฟรนไชส์ซอร์จะเสนอสินค้าและบริการให้ ในลักษณะจ่ายเชื่อก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการเลื่อนระยะเวลาการจ่ายเงินไปเท่านั้น เมื่อถึงเวลากำหนด แฟรนไชส์ซียังคงจะต้องจ่ายค่าสินค้าในที่สุด

2.ต้นทุนการตกแต่งร้าน

19

ต้นทุนการตกแต่งร้าน หมายถึงต้นทุนซึ่งเกิดขึ้นจากการที่แฟรนไชส์ซี จะต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของร้านค้า ให้เหมือนกับที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด ต้นทุนนั้นจะเกิดขึ้นในระยะแรกของการตกลงใจที่จะทำแฟรนไชส์ ดังนั้น แฟรนไชส์ซีจำเป็นจะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แม้จะต้องจ่ายไปก่อนที่จะเริ่มมีลูกค้าเข้าร้านก็ตาม

3.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)

18

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นคือ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่แฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจหรือใช้ตรา หรือเครื่องหมายการค้า / บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี แฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่จะเสนอบริการต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนรายจ่ายนี้ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้และการอบรม

การให้ความช่วยเหลือในการเปิดร้านค้า หรือออกแบบจุดขาย (Outlet) ที่ได้แสดงการจัดวางตำแหน่งในพื้นที่ที่เหมาะสม การให้คำปรึกษา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ซื้อแฟรนไชส์

ดังนั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรจะต้องพยายามสอบถามว่า จะได้รับขอเสนอในบริการหรือสินค้าในลักษณะใด สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไป โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปิดดำเนินกิจการจนกระทั่งเกิดรายได้

4.ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Royalty Fee) / ค่าการตลาด (Marketing Fee)

17

ค่าสิทธิต่อเนื่อง หรือค่าความภักดี ค่าการตลาด ประชาสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินกิจการ โดยปกติแฟรนไชส์ซีจะจ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์เป็นรายเดือน โดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ยอดขายในแต่ละเดือน ประมาณ 3-6% (ค่าสิทธิต่อเนื่อง) หรือ 2-3% (ค่าการตลาด) หรือบางแฟรนไชส์อาจคิดเป็นรายปี เมื่อมีการต่อสัญญาแต่ละครั้ง โดยเงินจำนวนนี้จะช่วยให้แฟรนไชส์ซอร์นำไปบริหารจัดการระบบแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนแฟรนไชส์ซีให้ทำธุรกิจง่ายขึ้น

ในกรณีที่แฟรนไชส์ซีมีผลประกอบการที่ไม่ดี ก็จะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ อาจจะถูกกำหนดให้คงที่หรือผันแปรก็ได้ หรืออาจจะเป็นทั้งสองแบบรวมกัน แฟรนไชส์ซอร์อาจแลกเปลี่ยนด้วยการให้บริการต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี

เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการขาย (Marketing or Advertising Fee) ให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับขึ้นตอนการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเปรียบก็เสมือนหนึ่งค่าภาษีที่ทุกคนในฐานะพลเมืองของประเทศจ่ายให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปพัฒนาประเทศนั่นเอง

สรุปก็คือ ในระบบแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องรู้ หรือแฟรนไชส์ซีจะไม่ได้เสียเงินจำนวนมากในการสร้างธุรกิจด้วยตนเอง แต่ แต่แฟรนไชส์ซีก็ต้องยอมเสียเงินในการแลกกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมา มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง หากแฟรนไชส์ซีมีการจัดการตามระบบที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนดเอาไว้


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

  1. ต้นทุนบริหารจัดการ
  2. ต้นทุนการตกแต่งร้าน
  3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) 
  4. ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Royalty Fee) / ค่าการตลาด (Marketing Fee)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3eNmm28

01565898888

ท่านใดสนใจอยากให้สร้างระบบแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

[Total: 4    Average: 2.5/5]
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องรู้!! ค่าใช้จ่ายในระบบแฟรนไชส์ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 2.5/5 - 4 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors