กู้เงินธนาคารมาซื้อแฟรนไชส์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

ปัจจุบันหลายๆ คนที่กำลังคิดจะ เริ่มต้นธุรกิจ เป็นของตัวเอง มักจะเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ในการเริ่มต้นธุรกิจ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์มีให้เลือกหลายประเภท

ตั้งแต่ของกิน เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และอื่นๆ แต่สิ่งที่ทำให้ความฝันนั้นดับลง คงหนีไม่พ้นเรื่องจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนซื้อแฟรนไชส์ แต่ปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เพราะมีหลายธนาคารให้สินเชื่อในการซื้อแฟรนไชส์ เช่น กสิกรไทย ออมสิน กรุงเทพ ธกส. เอสเอ็มอีแบงก์ ฯลฯ อีกทั้งยังมี บสย.เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ ที่เข้าร่วมโครงการกับทางธนาคารอีกด้วย

ปัจจุบันมีแบรนด์แฟรนไชส์หลากหลายที่ปล่อยกู้ ครอบคลุมถึง 6 กลุ่มธุรกิจ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ การศึกษา ค้าปลีก และบริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมี Land Lord หรือทำเลรองรับการเช่าเปิดร้านให้ได้เลือก

แม้ว่าธนาคารต่างๆ จะมีนโยบายปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ แต่ก็ยังมีหลายคนวิตกกังวลว่า ตัวเองจะไม่สามารถขอสินเชื่อหรือได้รับการอนุมัติจากธนาคารได้

เริ่มต้นธุรกิจ

ภาพจาก goo.gl/images/kW5GnL

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะมาบอกเคล็ดลับ หรือเทคนิคในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อมาซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ มาฟังพร้อมๆ กันเลยครับ

ก่อนอื่นต้องบอกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ เหมาะสำหรับสำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัว ไม่ต้องทำการตลาดมาก แต่ก็ปิดการขายได้ แต่ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นจะโตได้ ก็ต่อเมื่อมีเงินลงทุนต่อยอด

โดยธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงให้บริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจแฟรนไชส์

โดยอนุมัติวงเงินสูงถึง 80% ของมูลค่าลงทุน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 -10 ปี สูงสุด 20 ปี (บางธนาคาร) เพียงคุณเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีสิทธิกู้ได้

สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องได้รับสิทธิที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นจากเจ้าของแฟรนไชส์แล้ว สามารถสมัครได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อแฟรนไชส์

r5

ภาพจาก goo.gl/images/mF6KLe

1.ประวัติต้องดี

ก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้กับใคร ก็จะไปเช็คประวัติสถานะทางการเงินของผู้มาขอกู้จากบริษัทเครดิตบูโร เพื่อตรวจดูประวัติการชำระสินเชื่อต่างๆ ว่า เป็นอย่างไร

เคยกู้แล้วจ่ายช้าหรือไม่ หรือว่ามีไม่จ่ายอะไรหรือเปล่า ถ้าชื่อเราขึ้นในเครดิตบูโรว่ามีการค้างชำระ ก็จะทำให้โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้นั้นยากมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่า มีลูกค้ามากมายที่ต้องการมากู้เงินกับธนาคาร เมื่อเลือกได้ ธนาคารย่อมเลือกคนที่มีประวัติทางการดี มากกว่าจะเสี่ยงกับคนที่มีโอกาสเบี้ยวหนี้นั่นเอง

2.วิธีการขอสินเชื่อ

 • ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ ของแต่ละธนาคาร
 • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ แต่ละธนาคารที่ร่วมโครงการ

3.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของแบรนด์แฟรนไชส์
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมและปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

r4

ภาพจาก facebook.com/bangkokbanksme

4.ลักษณะบริการ

 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเปิดแฟรนไชส์
 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 80% หรือ 100% (บางธนาคาร) ของเงินลงทุนที่ต้องใช้
 • ระยะเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 -20 ปี
 • หลักประกัน กรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่มีฐานะค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีหลักประกัน บางธุรกิจแฟรนไชส์

5.คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อแฟรนไชส์

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี หรือบางธนาคารกำหนดอายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า / บริการของเจ้าของแฟรนไชสส์
 • มีสถานที่ประกอบการ / ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
 • บางธนาคารระบุ ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

r3

ภาพจาก goo.gl/images/yDhvcF

6.เอกสารการขอสินเชื่อแฟรนไชส์

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

7.จำนวนเงินให้กู้

 1. จำนวนเงินให้กู้รายบุคคล กับผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจกับเจ้าของแฟรนไชส์ รายละไม่เกินมูลค่าสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ในการลงทุนทำธุรกิจ
 2. ธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้านบาท / ราย (โดยไม่รวมวงเงินกู้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว) หรือวงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ (ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ)

8.ระยะเวลาในการชำระเงินกู้

 1. ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 2. ประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 5-20 ปี (บางธนาคาร)

r2

ภาพจาก goo.gl/images/ML91sK

กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี

สรุปก็คือ เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการ ก็เพราะแฟรนไชส์เหล่านี้ น่าจะประสบความสำเร็จแน่นอน

อีกทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ได้ทำการคัดเลือก กลั่นกรอง ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ของตัวเองมาเป็นอย่างดี มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การขอสินเชื่อแฟรนไชส์จะสำเร็จได้นั้น ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ จะต้องได้รับการคัดเลือกให้รับสิทธิเป็นแฟรนไชส์ซีจากแบรนด์แฟรนไชส์ ที่ตัวเองสนใจเสียก่อน

จึงจะสามารถทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารได้ เหมือนกับว่าบางธนาคารให้เอากิจการมาเป็นตัวค้ำประกันแทน หรืออาจมีสินทรัพย์อื่นๆ มาค้ำประกันแทนร่วมได้

r1

อ่านเพิ่มเติม คลอดแล้ว! 37 แฟรนไชส์ ที่เข้าร่วม MOU กับธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เพื่อผู้มีรายได้น้อย https://goo.gl/GvBM4v

รวม 3 สินเชื่อแฟรนไชส์ ยื่นเรื่องขอ รอไม่นาน! https://goo.gl/hTiHRf
สินเชื่อแฟรนไชส์ธนาคารออมสิน goo.gl/yB9MyK
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธ.ก.ส. goo.gl/Bk3Hbt
สินเชื่อแฟรนไชส์ธนาคารกสิกรไทย goo.gl/8G3Dkk
สินเชื่อแฟรนไชส์ธนาคารกรุงเทพ goo.gl/Fe8H5J


คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://goo.gl/xRezqv
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน https://goo.gl/4951Bu

[Total: 0    Average: 0/5]

aseanecon.montri

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors