อบรม การขนส่งระหว่างประเทศ (International fright forwarding)

วัตถุประสงค์ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก

การขนส่งระหว่างประเทศ

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในการขนส่งนำเข้าและส่งออก

รายละเอียดหลักสูตร

การขนส่งนำเข้า :

 • ข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อ (Forecasting, Planning, Lead time)
 • คำนวณค่าใช้จ่าย และภาษีในการนำสินค้าเข้า (Importation Cost)
 • การเตรียมเอกสารการนำเข้าเบื้องต้น (Documentation)
 • เทคนิค การลดต้นทุน การนำเข้าสินค้า
 • พิธีการศุลากร (Custom Clearance Procedure)

การขนส่งนำออก :

 • กระบวนการจัดเตรียมสินค้าและเอกสารเพื่อการขนส่งทางทะเล Sea freight, การขนส่งทางอากาศ Air freight
 • การเตรียมเอกสารและเวลาเพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • การเตรียมการบรรจุและขนถ่ายสินค้า
 • พิธีการศุลากร (Custom Procedure) และสถานะผู้ส่งออก (ID)
 • ข้อยกเว้น และข้อพึงระวัง กฎระเบียบต่างๆ

กระบวนการขนส่งระหว่างประเทศ :

 • การขนส่งทางทะเล (Sea freight) และการขนส่งทางอากาศ (Air freight)
 • การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)
 • โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistic & Supply Chain)
 • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse)
 • การเคลื่อนย้าย และขนถ่ายสินค้า (Local transportation)

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : ที่ปรึกษามีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกและบริการธุรกิจการขนส่งในบริษัทชั้นนำมากกว่า 20 ปี

หลักสูตรราคา 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT7%)

สถานที่ : โรงแรม My Hotel ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง

แผนที่การเดินทาง

992360000

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187 ต่อ 11

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : goo.gl/kz1ORc

หรือสนใจคอร์สอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : goo.gl/6K5EjB

[Total: 0    Average: 0/5]

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors