กลยุทธ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ในธุรกิจแฟรนไชส์

หลายๆ ธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือ ขนส่งสินค้า ทั้งภายในองค์กร รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอให้กับลูกค้า

โดยมีศูนย์กระจายสินค้าสำหรับการเก็บรักษา รวบรวมสินค้า และบรรจุหีบห่อ ก่อนที่จะกระจายและส่งต่อไปยังสาขาและพื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอกลยุทธ์ จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า และขนส่งในธุรกิจแฟรนไชส์ให้ทราบ

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า

ภาพจาก bit.ly/3kidmVl

การมีศูนย์กระจายสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีสาขาจำนวนมาก จะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งลงได้ เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้า หรือสาขาแฟรนไชส์ในแต่ะพื้นที่ แต่ละต่างจังหวัด โดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า และกระจายสินค้าตามต่างจังหวัดต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ส่วนใหญ่รถขนส่งมักจะวิ่งเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสินค้าไม่เต็มคันรถ

วิธีการการแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้โดยการมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ทำหน้า ที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจำนวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า

32

ภาพจาก bit.ly/35gL5KF

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการขยายสาขาไปทั่วประเทศ เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์อาจจะต้องมีกลยุทธ์จัดศูนย์กระจายสินค้า โดยแบ่งตามสัดส่วนของพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล 70% และต่างจังหวัด 30 % โดยเฉพาะทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความนิยมสนใจในการลงทุนแฟรนไชส์มากเป็นพิเศษ

แฟรนไชส์แบรนด์ไหนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแฟรนไชส์ซี จำเป็นต้องเร่งเปิดศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับให้บริการจัดส่งวัตถุดิบแก่แฟรนไชส์ซี โดยจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าให้ครอบคลุมตามจังหวัดใหญ่ๆ ของแต่ละภาค

เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาแฟรนไชส์ ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีก หรืออาหาร ที่บางครั้งต้องนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า

31

ภาพจาก bit.ly/35gL5KF

โดยศูนย์กระจายสินค้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี การคมนาคมสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีอุปกรณ์การขนย้ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน รักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้จนถึงมือลูกค้า และบริหารเวลาในการกระจายสินค้าได้ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนการกระจายสินค้าให้แก่โรงงาน

ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งทางไกล หลายที่ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น ช่วยลดสต็อกของผู้จัดจำหน่าย เพราะไม่ต้องสั่งสินค้าสำรองเอาไว้จำนวนมาก เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าทำหน้าที่แทนแล้ว และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

30

ภาพจาก bit.ly/3lxbWYs

ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์กระจายสินค้า ยิ่งมีสาขามาก ยิ่งต้องมีศูนย์กระจายสินค้ามาก เช่นเดียวกับ 7-11 ที่มีการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้ามหาศาล เพื่อขนส่งไปยังสาขาแฟรนไชส์ เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าไว้ไปจนถึงมือสาขาแฟรนไชส์ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางไกลหลายที่


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2IrNPMA

[Total: 8    Average: 1.9/5]
กลยุทธ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ในธุรกิจแฟรนไชส์ written by คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ) average rating 1.9/5 - 8 user ratings

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors