กรมพัฒน์ฯ เตรียมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์” ปี 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564” พร้อมเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด) โดยธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ใดที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้นำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจมาประเมิน

รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ จุดอ่อน จุดแข็ง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

dbd0000001

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. สร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 3. ธุรกิจแฟรนไชส์มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคและนักลงทุน เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • จดทะเบียนนิติบุคคล
 • มีร้านต้นแบบ และมีแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 1 สาขา
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยื่นฯ)
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 • อบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ (6 ครั้ง)
 • ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบธุรกิจ (1 ครั้ง)
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ (1 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงาน (2 ครั้ง)
 • กิจกรรมแสดงศักยภาพ (Business Showcase) (1 ครั้ง)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ฯ

 • องค์ความรู้การยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ
 • เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Networking)
 • ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบชื่อดัง
 • ใบประกาศเกียร์ติคุณ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Franchise Standard
 • ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าระดับประเทศกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเว็บไซต์ http://franchise.dbd.go.th

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ท่านใด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564” สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2564 (รับจำนวนจำกัด)

ข้อมูลการติดต่อสอบถาม

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จำกัด
โทรศัพท์ 0 2966 5459, 0 2966 6256
email : franchiseqf@hotmail.com

คุณคัมภีร์ ศรีนรา โทร. 08 1172 0110
คุณอัจฉราวรรณ สุทธิภักต โทร. 08 9785 6614

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.franchisedbd.com
หรือ https://bit.ly/3bOA9HW

QR-ใบสมัคร-2

สแกน QR Code เพื่อโหลดใบสมัคร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3oZQKMu

[Total: 1    Average: 5/5]
กรมพัฒน์ฯ เตรียมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์” ปี 2564 written by กองบรรณาธิการเว็บไซต์ average rating 5/5 - 1 user ratings

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

Main Sponsors

Happy Sponsors